Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Greverud Legesenter AS

OM OSS

Vi er et kontorfellesskap for åtte allmennpraktiserende leger, med varierende fartstid innen allmenn-medisin. 7 av legene er spesialister i allmennmedisin og den siste er i ferd med å gjennomføre denne spesialistutdanningen.  Vi har 6 ansatte som besetter 5,4 medarbeiderstillinger. En dyktig stab som sørger for at mottaket og behandlingen av våre brukere blir så godt som mulig, samtidig som du vel neppe har vært hos oss uten å møte en gjeng med godt humør.

 

KONTAKT OSS OVER HELSENORGE.NO

Lenke: https://helsenorge.no/

Dette er den kontaktmåten vi anbefaler. Det foregår ved at du logger deg inn på Helsenorge.no. Der kan du bestille e-resepter, timer og kontakte oss av mer adminstrativ art. Du kan også åpne e-konsultasjoner (altså skriftlige nett-konsultasjoner).  All kommunikasjon mellom deg og legen foregår her på sikkerhetsnivå 4 ( altså med bank-ID som er svært sikkert).

Alle tjenester her er gratis (bortsett fra e-konsultasjon).

Instruksjon for hvordan de forskjellige tjenesten brukes finner du her:

Kontakt fastlegen på Helsenorge on Vimeo

 

TELEFONTJENESTEN:
Vårt sentralbord er åpent alle hverdager mellom
kl. 08.30 - 10.00 og kl. 13.00 - 14.00.
Det er 8 innkommende linjer som stiller deg i en køordner.
Får du opptattsignal, er alle 8 linjer i bruk; oftest skjer det like etter kl. 08.30 og like etter kl. 13.00.


LEGEKONTAKT UTENOM VÅRE ÅPNINGSTIDER:
Trenger du lege utenom våre trefftider har du følgende alternativer:

Legevakt 116 117, hele døgnet. Se orientering om legevakt under egen fane "Mer". 

Haster det svært, og du bedømmer at du må kontakte medisinsk nødmeldetjeneste, ringer du 113.

 

Webansvarlig: Eirik Sandorf Nordengen.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Vikarlege

4. mars 2024

Den 11. mars starter Kristine Kollerøs Panton som vikar på Greverud legesenter. Hun er spesialist i medisinsk biokjemi og har flere års erfaring som fastlegevikar, og fra KAD Follo ved Ski sykehus. Hun skal nå i starten jobbe sammen med med resten av legene på senteret for å avlaste der det trengs, og skal etterhvert vikariere for enkeltleger som skal i lengre eller kortere permisjoner.

Influensa/covid-vaksinering 2023/2024

13. september 2023

I år ankommer influensavaksinen for risikopasienter slik at vi vil starte vaksinasjon i uke 43. Nytt av året er at du samtidig kan få booster-dose av vaksine mot covid-19. Den er tilpasset de versjoner av covid-viruset som finnes nå, og de man forventer at skal komme utover høsten. Vaksinene kan settes samtidig.

 

Vi vil som tidligere år arrangere vaksinasjonskvelder fra klokken 16.00. Har du legetime i ordinær åpningstid, får du vaksinen da. Hvis det ikke passer å komme på kvelden, finner vi en anne tid på dagen.

 

Foreløpige vaksinedatoer er:
tirsdag 24.10.
torsdag 26.10.
tirsdag 31.10.
torsdag 02.11.

I år som i fjor vil influensavaksinen og vaksinasjon ha en egenandel på ca. kr 300, frikort gjelder ikke og myndighetene dekker ikke kostnader ved vaksinen/vaksinering. Covid-vaksinasjon er kostnadsfri.

 

Er du risikopasient og ønsker influensavaksine og eller covid-vaksine? Du kan få time på 3 måter:

 • Book vaksinetime direkte i vaksinetimeboken på https://helsenorge.no/ under fanen «timebestilling». Timene blir tilgjengelig 35 dager i forveien.
 • Send oss en melding på https://helsenorge.no/ under punktet "Kontakt legekontoret" og vi setter deg opp på time.
 • Ring legekontoret i telefontiden.


Influensavaksinene og covidvaksinene vi har på legekontoret er forbeholdt utsatte pasientgrupper. Disse er:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte personer, eller som er tilsvarende nære, anbefales å ta influensavaksine.

 

Er du ikke risikopasient, men ønsker vaksine?

Send melding til legekontoret på  https://helsenorge.no/  under punktet «kontakt legekontoret». Du trenger da resept før du kan få kjøpt influensavaksinen og satt den hos oss. Kostanden for vaksinasjon ved legekontoret er da 200 kr. 

 

Pneumokokker er en bakterie som klassisk skaper lungebetennelse. Vi har i mange år hatt vaksine mot denne bakterien og anbefaler at akkurat de samme risikogrupper (unntatt gravide) får denne vaksinen satt hvert 5. år. Grunnen til at vi stresser dette nå, er at pneumokokken har blitt "sintere" de senere år. Det betyr at den som blir smittet får alvorligere sykdom nå enn før. Denne vaksinen må kjøpes på forhånd og bringes med til timen. Dersom vi glemmer det, kan jo du hjelpe oss å spørre om denne vaksinen ("Har jeg fått den før - hvor lenge siden  - jeg ønsker denne"!). Veiledene pris fra apotekene for Pneumovax er kr 344.

 

KOMBINASJON AV VAKSINER

Du kan kun sette 2 vaksiner samtidig, èn i hver arm. Vi vil derfor anbefale at du setter influensavaksine og covid-vaksine samtidig på vaksinasjonskveld, og heller får egen time til pneumokokkvaksinering hvis det er aktuelt med alle tre.

Ny lege ved Greverud legesenter

1. september 2023

Ønsker du fastlege ved Greverud legesenter? Nå har du muligheten!

Samtidig som det nyoppussede Greverud legesenter åpner opp den 2. oktober vil det starte en ny lege med 0-liste; Håvard Amund Viervoll. Han er en 34 år gammel mann med flere års erfaring som fastlege, og har tidligere jobbet både på Toppenhaug legesenter og Trollåsen legesenter, med svært gode referanser.

Den nye listen åpnes den 1. september, og det er da plass til de som skulle ønske seg ny fastlege.

Man skifter fastlege på helsenorge.no, eventuelt ved å ringe veiledningstelefonen til helsenorge på 23 32 70 00.

Stengt for e-konsultasjon når fastlegen din har ferie!

24. april 2022

Til informasjon så vil man ikke kunne opprette "e-konsultasjon" via helsenorge.no når fastlegen din har ferie. Dette er for å sikre at du får svar fra den legen du ønsker å sende melding til, og at vi skal klare å overholde svarfrist på e-konsultasjoner. En e-konsultasjon besvares senest innen 5 dager, men som oftest raskere. Tjenesten må aldri brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

Man kan fortsatt bestille time på ordinær måte ved å klikke seg inn på "Bestill time" på helsenorge.no, eventuelt per telefon. Ved henvendelser der du ønsker time samme dag, husk å merke henvendelsen med "TSD".
Reseptforespørsler og e-kontakt til legekontoret ved administrative spørsmål går også som normalt.

Trenger du lege utenom våre åpningstider, kontakt legevakt på tlf. 116 117, hele døgnet.
Haster det svært, og du bedømmer at du må kontakte medisinsk nødmeldetjeneste, ringer du 113.

Vaksiner

26. august 2021

 

Vaksinering

Vi setter flere typer vaksiner. Bl.a. influensavaksine, pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse), Bootstrix polio (polio, kikhoste, stivkrampe og difteri) og evt. andre vaksiner etter avtale. 

 

Har du behov for vaksine, trenger du resept. Send oss en melding på https://helsenorge.no/ under punktet "Kontakt legekontoret". Be om resept og time for vaksinering. Hvis du ikke har mulighet for å bruke helsenorge.no, kan du ringe oss.

 • Vaksinasjon ved legekontoret koster kr 200.
 • Du må vente 20 min etter vaksineringen.
 • Du må ikke være forkjølet, ha feber eller andre luftveissymptomer ved vaksinering.
 • Du må tåle egg, da deler av vaksinen er laget av hønseprotein.
 • Ikke fått annen vaksine sist 7 dager.
 • Du får ikke pasienttransport til og fra vaksinering. 

 

Dersom du av en grunn ikke kan møte til oppsatt time, er det viktig at du avbstiller timen. Send oss en melding på https://helsenorge.no/ under punktet "Kontakt legekontoret". Hvis du ikke har mulighet for å bruke helsenorge.no, kan du ringe oss.

 

Dine vaksiner

Logg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no for å se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

 

Reisevaksine

Vi utfører ikke denne tjenesten her, men henviser til privat aktør. Eks. Forside | Vaksinasjonskontoret for follo DA. Se Reisevaksiner - FHI for informasjon. 

 

Hvor treffer vi deg?

21. april 2009

TELEFONNUMMER(E).
Dine telefonnummere er svært viktig for oss. Vi trenger ofte å komme raskt i kontakt med deg, som når legen her får fravær en dag du har time eller vi har viktige prøvesvar til deg. Vi må derfor alltid få melding om du forandrer noen av dine treff-telefoner (privat, mobil, jobbtelefon). HUSK Å OPPDATERE OSS VED FORANDRINGER. Husk at dette også gjelder dine arbeidsgiverdata.