Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Greverud Legesenter AS

Velkommen til våre hjemmesider.

 

GREVERUD LEGESENTER AS
er et kontorfellesskap for åtte allmennpraktiserende leger, med varierende fartstid innen allmenn-medisin. 6 av legene er spesialister i allmennmedisin og de to siste er i ferd med å gjennomføre denne spesialistutdanningen.  Vi har 6 ansatte som besetter 5,4 medarbeiderstillinger. En dyktig stab som sørger for at mottaket og behandlingen av våre brukere blir så godt som mulig, samtidig som du vel neppe har vært hos oss uten å møte en gjeng med godt humør.


TELEFONTJENESTEN:
Vårt sentralbord er åpent alle hverdager mellom
kl. 08.30 - 11.00 og kl. 13.00 - 14.00.
Det er 8 innkommende linjer som stiller deg i en køordner.
Får du opptattsignal, er alle 8 linjer i bruk; oftest skjer det like etter kl. 08.30 og like etter kl. 13.00.

KONTAKT OSS OVER HELSENORGE.NO

Lenke til Min helse innlogging: https://helsenorge.no/

Dette er den kontaktmåten vi anbefaler. Det foregår ved at du logger deg inn på Helsenorge.no og trykker på knappen "Logg inn i min helse". Der kan du bestille e-resepter, timer og kontakte oss av mer adminstrativ art. Du kan også åpne e-konsultasjoner (altså skriftlige nett-konsultasjoner).  All kommunikasjon mellom deg og legen foregår her på sikkerhetsnivå 4 ( altså med bank-ID som er svært sikkert).

Alle tjenester her er gratis (bortsett fra e-konsultasjon).

Steg for steg instruksjon for bruk av digital dialog finnes her: https://www.nhn.no/media/2888/digital-dialog_steg_for_steg-1.pdf

 

SMS TJENESTEN / Helserespons 

Utgikk den 01.07.2020. Benytt https://helsenorge.no/

 


LEGEKONTAKT UTENOM VÅRE ÅPNINGSTIDER:
Trenger du lege utenom våre trefftider har du følgende alternativer:

Legevakt 116 117, hele døgnet. Se orientering om legevakt under egen fane "Mer". 

Haster det svært, og du bedømmer at du må kontakte medisinsk nødmeldetjeneste, ringer du 113.

BETALING

Vi har en betalingsautomat hvor vi ønsker at alle betaling skal foregå. Denne betjenes med bankkort, VIPPS eller utskrift av faktura. Denne betjenes av deg som pasient og sparer deg for å stå i kø i skranken og lar våre ansatt bruke sin arbeidskapasitet på viktigere ting enn å håndtere betaling (blant annet ekstra bemanning på laboratoriet, bedre bemanning på telefon mv). Dersom du av en eller annen grunn IKKE kan betale med kort, kan vi HELT UNNTAKSVIS håndtere betaling med kontanter. Men du hjelper oss - og dermed dine medpasienter - om du betaler med bankkort.

Terminalen godtar ikke kredittkort, bare vanlige BankAxcept kort og VIPPS.

Selv om du har frikort, er gravid eller er barn under 16 år, og dermed slipper å betale egenandelen, er det en rekke tilleggstjenester og materiell du må betale for. Sjekk derfor uansett betalingsautomaten før du går. Om du ikke kan betale verken med kort eller kontant, se under angående faktura.


FAKTURATJENESTEN.

Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale med kort for våre tjenester. Vi innser likevel at det ikke alltid er mulig å få til, blant annet etter telefonisk/SMS avtalte tjenester. Fra  01.02.2020 blir all fakturering og innkreving adminstrerert av Arvato finans. Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer og  kontaktdato og opplysninger for din kontakt med oss, overføres til Arvato.

Dersom du glemmer å betale på betalingsautomaten før du går, vil det automatisk utferdiges en faktura som sendes hjem til deg fra Arvato. 

Savner du faktura eller er uenig i noe, kan Arvato kontaktes per mail:  kundeservice.no@arvato.com

SPESIELLE ÅPNINGSTIDER

Onsdag før skjærtorsdag: Stengt fra kl. 11.45.

 

Web ansvarlig: Eirik Nordengen. Sidene sist oppdatert 28.07.2020

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Tomt for influensavaksine

16. oktober 2020

INFLUENSAVAKSINERING.

OBS! Vår lagerbeholdning av årets influensavaksine til risikopasientene er dessverre tomt. Vi har holdt av vaksiner til de som har timeavtale for vaksinering.

Hvis du er risikopasient og ønsker vaksinen, bestill resept via helsenorge.no. Hent vaksinen på apoteket og bestill time via helsenorge.no for setting av vaksinen. Du må betale det vaksinen koster på apoteket. 

For mer info. se annet avsnitt influensavaksinen.

Influensavaksinering sesongen 2020-2021

5. september 2020

INFLUENSAVAKSINERING.

 

I år ankommer influensavaksinen slik at vi vil starte influensavaksinasjon i uke 42.

 

Vi vil som tidligere år arrangere vaksinasjonskvelder fra klokken 16.00, i tillegg til vaksinasjon på dagtid og vaksinasjon på faste oppsatte timer man har for andre problemstillinger.

 

Ønsker du influensavaksine? Send oss en melding på https://helsenorge.no/ under punktet "Kontakt legekontoret".

For risikopasienter koster vaksinen i år 50 kroner, og har du frikort er det kostnadsfritt.

 

Nytt av året er at influensavaksinen er fobeholdt pasienter i risikogruppen frem til 1. desember. Dette gjelder all vaksinasjon, både hos oss og i apotek. Er du ikke i risikogruppen, og ønsker vaksine, ta kontakt med oss fra 1. desember.

https://www.fhi.no/nyheter/2020/billigere-influensavaksine/

 

Vi anbefaler influensavaksinering for utsatte pasientgrupper. Disse er:

- Alle fra og med fylte 65 år
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Barn og voksne med:

 • Diabetes mellitus, type 1 og 2

 • Kronisk luftveissykdom, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

 • Kronisk hjerte/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

 • Kronisk leversvikt

 • Kronisk nyresvikt

 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

 • Nedsatt immunforsvar

 • Svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

- Graviditet:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også tilbys vaksinasjon

 

PNEUMOKOKKVAKSINERING.

Pneumokokker er en bakterie som klassisk skaper lungebetennelse. Vi har i mange år hatt vaksine mot denne bakterien og anbefaler at akkurat de samme risikogrupper (unntatt gravide) får denne vaksinen satt hvert 10. år. Grunnen til at vi stresser dette nå, er at pneumokokken har blitt "sintere" de senere år. Det betyr at den som blir smittet får alvorligere sykdom nå enn før. Denne vaksinen må kjøpes på forhånd og bringes med til timen. Dersom vi glemmer det, kan jo du hjelpe oss å spørre om denne vaksinen ("Har jeg fått den før - hvor lenge siden  - jeg ønsker denne"!). Veiledene pris fra apotekene for Pneumovax er kr 345.

Dr. Lars Henrik Bjørneboe slutter 01.09.20.

24. juni 2020

Dr. Lars Henrik Bjørneboe er i dag i permisjon og vil etter endt permisjon slutte 01.09.2020. Dr. Bjørneboe har jobbet hos oss i 3 år. De to første årene som vikar og det siste året som fastlege med egen liste. Vi takker for tiden du var hos oss og ønsker deg lykke til videre. 

 

Dr. Per Arne Oftdal som har vært hos oss tidligere som vikar, vil være vikar for dr. Bjørneboe fram til han formelt overtar etter dr. Bjørneboe fra 01.09.20. Frem til 01.09.20 kan du som pasient ikke bestille direkte til vikaren, men må benytte dr. Bjørneboe ved kontakt på helsenorge.no.

Dr. Per Arne Oftedal ny fastlege fra 1/9-20

23. juni 2020

Vi ønsker Per Arne Oftedal velkommen som ny fastlege ved Greverud legesenter AS. Dr. Oftedal jobber fra mai 2020 som vikar hos oss, men vil fra 01.09.20 overta som fastlege etter Dr. Bjørneboe. Dr. Oftedal er spesialist i allmennmedisin. Han har vært vikar hos oss i flere perioder tidligere og er kjent ved legesenteret.  

Velkommen!

Driftsoppdatering 28.04.20

28. mars 2020

Luftveissyke må ikke komme til legesenteret.

Først må vi takke for at dere har fulgt rådene om å IKKE komme til oss med luftveissymptomer, men alltid ringe eller etablere  e-kontakt via helsenorge.no.  Dette er også svært viktig i fortsettelsen. Vi kan ikke ha en eneste luftveissyk inn på kontoret, da vi ved koronasmitte inn på kontoret kan måtte stenge, slik vi har sett andre legesentra blitt stengt. 

Legekonsultasjoner. 

Legesenteret har hatt oppe som vanlig siste uker, men har hatt svært få pasienter inne på kontorene i forhold til vanlig drift. Det har vært økt antall e-konsultasjoner, telefon-konsultasjoner og til og med videokonsultasjoner som var i drift en periode. Vi har gått bort fra dette nå, da vi øker antall vanlige timer.  Vi fortsetter å ta inn stadig flere pasienter til kontroller hvor de elektroniske kommunikasjonsformer ikke er tilstrekkelig for god medisinsk kontroll. Om du har en time til en slik kontroll, men blir syk med luftveissymptomer inn mot timen, må du avbestille. Vi vil i et slikt tilfelle IKKE kreve gebyr for avbestilt time. 

Telefontid er nå igjen normal

Vår telefontid har siden 15.04 vært tilbake til det normale. Telefontidene er da som før 8.30 - 11.00 og 13 - 14.00.  

Test for korona

Ved moderate luftveissymptomer (sår hals, feber, hoste) og du ønsker koronatest skal du ringe testtelefon 33 20 09 93. Åpningstid mandag-fredag kl. 08.30-11.30 og kl 12.00-14.30. Gjelder innbyggere i Nordre Follo kommune. Bor du i annen kommune tar du kontakt med kommunen du bor i for test.

Du er lett luftveissyk og trenger konsultasjon

Greverud legesenter AS har også fått etablert mulighet for å se på pasienter som er lufteissyke hvor luftveissyken ikke er det vesentlige, men som må sees på av andre årsaker (magesmerter, akutt skulder, rygg eller annet). Disse pasienter må vi ta i mot etter en spesiell protokoll på spesielt "smitterom" og iført smittevern utstyr og tilsyn må avtales over telefon eller e-kontakt først. Takk til gårdeier som har stilt lokale til rådighet, slik at vi får dette til med minimum av risiko for smitte overfor andre pasienter!

Pneumokokkvaksine ("lungebetennelsevaksine") og influensavaksine

10. mars 2020

Det har i disse infeksjonstider gått ut anbefaling om at folk i "risikogruppene" bør ta disse vaksinene. (Se lenger ned hvem som er i risikogruppene). Det synes som om det har oppstått en misforståelse ute i folket om at disse vaksinene hjelper mot coronavirus, men det gjør de IKKE. De beskytter mot hhv en type lungebetennelse (pneumokokklungebetennelse) og sesonginfluensa. Vaksinen beskytter ikke mot den lungebetennelsen folk får av coronavirus, som er en ren virus lungebetennelse (intestitiell type). 

Nå er det leveringsvansker på pneumovax (som er pneumokokkvaksinen) og Folkehelseinstituttet har gått ut og sagt at "vaksinen må reserveres til de dårligste i risikogruppen. Altså, vi må nekte å skrive ut resept til de som ikke er de dårligste av de dårlige. 

Husk at vi årlig har promotert denne pneumokokkvaksinen, satt hvert 10. år for folk i risikogruppene  og vi kommer til å fortsette med det under våre årlige influensavaksineringer. 

Coronavirus - hvem tester

9. mars 2020

Vi er pålagt å følge det som står på FHI sine hjemmesider. 

Det å finne coronasmittede er et kommunalt ansvar (det kommunale smittevern). 

Det "å sile" hvem som skal testes, er fastlegens ansvar. Du finner svaret selv på FHI sider om du skal testes eller ei - egentlig - og det oppdateres hele tiden. Vi hjelper deg selvsagt på telefonen om du er i tvil. 

Når vi TROR du er en av de som skal testes, vil vi informere kommunale smittevernmyndigheter om ditt navn og kontaktinfo. Du vil så få en telefon fra dem som tar en ny muntlig vurdering og EVNT avtaler tid og sted for testing. 

Det har heller ikke hast om du kun har lette luftveissymptomer - testene blir sikrere etter noen dager. 

Vi har mange telefoner fra pasienter hvor arbeidsgiver ber friske personer teste seg uten at andre kriterier er tilfredstilt - svaret gir seg selv: Nei, du skal IKKE ha test. 

Det holder heller ikke at du har reist på fly innenlands "og det var utenlandske passasjerer om bord" - svaret er også der: Nei, du skal ikke  ha test. 

Coronavirus - om du er nærkontakt til en person med påvist smitte.

2. mars 2020

Hvis man har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle av Covid-19 (som er sykdommen som forårsakes av viruset SARS-CoV-2) skal man isoleres i hjemmet i 14 dager for å observeres for evt utvikling av symptomer. En slik person skal kun testes ved evt utvikling av symptomer.

Disse må åpne en e-konsultasjon for å få f.eks. sykemelding eller attester.

Nytt 08.03: Helsepersonell som kommer hjem til Norge etter reise (fra hvor som helst utenfor Norge) OG har symptomer, skal testes og i karantene. 

Coronavirus - hva om du virkelig TROR du er smittet!

28. februar 2020

Viktigst: Ikke ring unødvendig, da dette kan hindre at de som virkelig trenger det ikke når fram. 

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Du må IKKE komme hit da det viktigste er å hindre smitte til andre og på et legesenter som vårt, er det mange som IKKE må bli smittet (gamle, pasienter med andre kroniske sykdommer, gravide, pasienter på cellegiftbehandling). 

Ring oss eller send oss en henvendelse på HelseNorge. Folkehelseinstituttet sier det slik:

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

 • ring fastlegen din eller 

 • legevakt på telefon 116117 (men da må det haste for ellers blokkeres denne telefonen for andre alvorlige helsehenvendelser). 

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.

 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

 

 

Coronavirus - generell info

28. februar 2020

Du finner all relevant informasjon på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet

fhi.no 

Her er det sakset inn noen generelle råd. 

Hvordan forebygge smitte?

hygieneplakat_smitte_koronavirus.JPG

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, se:

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen.

Publikumstelefon

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30. Hvis du tror du kan være smittet, ring: 116 117

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus

Luftveisinfeksjoner omfatter flere ulike sykdomstilstander, hvorav forkjølelse og influensa er mest utbredt i befolkningen. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.

Hvordan smitter luftveisinfeksjoner?

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.  

Når en syk eller smittet person snakker, men spesielt hoster eller nyser, slynges dråper med smittestoff ut i luften. Personer som står i nærheten vil kunne puste inn luft med smittestoffer i, eller få smittestoff på ansikt eller hender og deretter videre til munn, nese eller øyne. Denne formen for smitte kalles dråpesmitte. Dråpene vil, om de ikke treffer noen eller noe, oftest falle ned på bakken innen en meter fra den som hoster/nyser. Ved noen luftveisinfeksjoner har smittestoffet egenskaper som gjør at det inntar en så liten størrelse at det holder seg svevende i luften og fraktes over lenger avstander. Dette kalles luftsmitte, og gjør smittestoffet mer smittsomt.

Kontaktsmitte er også en vanlig smittevei ved luftveisinfeksjoner. Da overføres smittestoffet ved fysisk kontakt mellom den syke og andre personer, eller indirekte ved at smittestoffene overføres til inventar og utstyr, eksempelvis ved hosting og nysing, og at andre deretter tar på gjenstandene og får smittestoffene på hendene som føres til munn og slimhinner.

God hostehygiene – viktig for å forebygge dråpesmitte

Vi kan med enkle tiltak redusere risikoen for dråpesmitte. Dersom man er syk med luftveisinfeksjon er det viktig at man forsøker å holde seg på avstand fra andre. Man bør også hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk. Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask eller hånddesinfeksjon) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til gjenstander i omgivelsen. 

Vi hoster og nyser i tide og utide og ofte uanmeldt, oftest har man verken tørkepapir eller håndvask i nærheten.  Ettersom man kan ha smittestoffer i luftveiene uten å være syk er det viktig å unngå å hoste på andre også når man føler seg frisk. Det er en god vane å ikke hoste ut i luften når noen står i nærheten. Dersom du er i nærheten av andre er det et godt alternativ å hoste eller nyse inn i albuekroken. Dersom du hoster direkte inn i hendene vil du lett kunne overføre smittestoffer til hendene og videre direkte til andre eller indirekte via gjenstander.  Man bør derfor alltid utføre håndhygiene dersom man hoster eller nyser direkte inn i hendene.

God håndhygiene – viktig for å forebygge kontaktsmitte

Håndhygiene er et effektivt tiltak for å forebygge sykdom. Personer som er syke bør utføre håndhygiene når det er risiko for at de har fått smittestoff på hendene (eksempelvis etter å ha pusset nesen), før de berører gjenstander i omgivelsene. Håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ som også kan gjennomføres ved sykesengen. Det er også viktig at familiemedlemmer og andre som er i kontakt med den syke er ekstra påpasselig med håndhygiene etter kontakt med den syke eller med gjenstander som kan inneholde smittestoffer (som snytepapir). Les mer på nettsidene:

 • Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt

Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Dette gjelder ikke dersom man jobber i helsetjenesten, eller har kontakt med en person med bekreftet eller mistenkt infeksjon med koronaviruset. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

Import av varer og mottak av pakker fra Kina

Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina, så lenge det ikke er snakk om kjøp av levende eller døde dyr. Dette gjelder også pakker som har vært innom Kina på vei til Norge.  

Personer som har vært i områder med vedvarende spredning

Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten (per telefon) ved symptomer. Dersom de ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syk med koronaviruset og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås andre som normalt. God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd. Friske personer som de siste 14 dagene har hatt kontakt med en person som er bekreftet syk med viruset bør ta kontakt med helsetjenesten og vil følges opp.

Dr Kjønniksen slutter som fastlege

17. desember 2019

Fra 2. mars vil dere møte deres nye fastlege dr. Eirik Nordengen. Jeg er sikker på at dere vil få en god fastlege! 

Jeg takker ikke for meg helt enda. Fortsetter som daglig leder ut juni 2020. Som fastlege gir jeg meg imidlertid og vil takke for tilliten dere har vist meg ved å være min faste pasient! Dere har lært meg mye om å være menneske og veldig mye om livet - med alle sine opp- og nedturer. I 33 år har Greverud legesenter; dets pasienter, ansatte og mine legekollegaer, vært langt framme i mine tanker - og det spørs om det ikke kommer til å være det i flere år enda! 

Dr. Eirik Nordengen ny fastlege

17. desember 2019

Vi kan ønske velkommen Eirik Nordengen som ny fastlege ved Greverud legesenter AS. Han starter her 1. mars 2020 og tar over alle dr. Kjønniksens pasienter og halve listen fra dr. Borge. Dr. Nordengen kommer nå fra indremedisinsk avdeling Sykehuset i Østfold og har dermed fullført sin sykehustjeneste som han trenger i løpet mot spesialisering i allmennpraksis. Han har et års erfaring fra allmennmedisin i Askim og ønsker å bli fastlege. Velkommen!  

Dr. Kjønniksen slutter, som fastlege fra 1. mars og som daglig leder fra 1. juli 2020. 

Dr. Borge fortsetter som nå i 50 % stilling, men med en definert pasientliste. Deling av listen foretas av HELFO og på den prosessen har vi ingen innvirkning. 

TSD (TimeSammeDag)- time kan nå bestilles over Helsenorge.no

12. juni 2018

TSD bestilling via Helsenorge.no!

Idag 12.06.18 har de første 4 pasienter bestilt sin egen TSD time på Helsenorge.no sin løsning. De har dermed fått velge klokkeslett og de har gjort det kostnadsfritt. Dette blir vår anbefalte plattform framover.

Hver dag kl. 16 åpnes det for bestilling av timer til dagen etter. Tilbudet står da åpent utover neste formiddag så lenge det er timer ledig.

Dr. Pettersen og vikarleger.

Dessverre kan du IKKE bestille time hos delelisteleger (hos oss dr. Pettersen) og heller ikke hos våre vikarleger. Direktoratet for e-helse jobber med løsninger for dette, men kan ikke si når løsning er på plass. 

 

Hvor treffer vi deg?

21. april 2009

TELEFONNUMMER(E).
Dine telefonnummere er svært viktig for oss. Vi trenger ofte å komme raskt i kontakt med deg, som når legen her får fravær en dag du har time eller vi har viktige prøvesvar til deg. Vi må derfor alltid få melding om du forandrer noen av dine treff-telefoner (privat, mobil, jobbtelefon). HUSK Å OPPDATERE OSS VED FORANDRINGER. Husk at dette også gjelder dine arbeidsgiverdata.