Den 11. mars starter Kristine Kollerøs Panton som vikar på Greverud legesenter. Hun er spesialist i medisinsk biokjemi og har flere års erfaring som fastlegevikar, og fra KAD Follo ved Ski sykehus. Hun skal nå i starten jobbe sammen med med resten av legene på senteret for å avlaste der det trengs, og skal etterhvert vikariere for enkeltleger som skal i lengre eller kortere permisjoner.