I år ankommer influensavaksinen for risikopasienter slik at vi vil starte vaksinasjon i uke 43. Nytt av året er at du samtidig kan få booster-dose av vaksine mot covid-19. Den er tilpasset de versjoner av covid-viruset som finnes nå, og de man forventer at skal komme utover høsten. Vaksinene kan settes samtidig.

 

Vi vil som tidligere år arrangere vaksinasjonskvelder fra klokken 16.00. Har du legetime i ordinær åpningstid, får du vaksinen da. Hvis det ikke passer å komme på kvelden, finner vi en anne tid på dagen.

 

Foreløpige vaksinedatoer er:
tirsdag 24.10.
torsdag 26.10.
tirsdag 31.10.
torsdag 02.11.

I år som i fjor vil influensavaksinen og vaksinasjon ha en egenandel på ca. kr 300, frikort gjelder ikke og myndighetene dekker ikke kostnader ved vaksinen/vaksinering. Covid-vaksinasjon er kostnadsfri.

 

Er du risikopasient og ønsker influensavaksine og eller covid-vaksine? Du kan få time på 3 måter:

 • Book vaksinetime direkte i vaksinetimeboken på https://helsenorge.no/ under fanen «timebestilling». Timene blir tilgjengelig 35 dager i forveien.
 • Send oss en melding på https://helsenorge.no/ under punktet "Kontakt legekontoret" og vi setter deg opp på time.
 • Ring legekontoret i telefontiden.


Influensavaksinene og covidvaksinene vi har på legekontoret er forbeholdt utsatte pasientgrupper. Disse er:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte personer, eller som er tilsvarende nære, anbefales å ta influensavaksine.

 

Er du ikke risikopasient, men ønsker vaksine?

Send melding til legekontoret på  https://helsenorge.no/  under punktet «kontakt legekontoret». Du trenger da resept før du kan få kjøpt influensavaksinen og satt den hos oss. Kostanden for vaksinasjon ved legekontoret er da 200 kr. 

 

Pneumokokker er en bakterie som klassisk skaper lungebetennelse. Vi har i mange år hatt vaksine mot denne bakterien og anbefaler at akkurat de samme risikogrupper (unntatt gravide) får denne vaksinen satt hvert 5. år. Grunnen til at vi stresser dette nå, er at pneumokokken har blitt "sintere" de senere år. Det betyr at den som blir smittet får alvorligere sykdom nå enn før. Denne vaksinen må kjøpes på forhånd og bringes med til timen. Dersom vi glemmer det, kan jo du hjelpe oss å spørre om denne vaksinen ("Har jeg fått den før - hvor lenge siden  - jeg ønsker denne"!). Veiledene pris fra apotekene for Pneumovax er kr 344.

 

KOMBINASJON AV VAKSINER

Du kan kun sette 2 vaksiner samtidig, èn i hver arm. Vi vil derfor anbefale at du setter influensavaksine og covid-vaksine samtidig på vaksinasjonskveld, og heller får egen time til pneumokokkvaksinering hvis det er aktuelt med alle tre.