Senteret sitt bannerbilde

Greverud Legesenter AS

Velkommen til våre hjemmesider.


GREVERUD LEGESENTER AS
er et kontorfellesskap for åtte allmennpraktiserende leger, med varierende fartstid innen allmenn-medisin. 7 av legene er spesialister i allmennmedisin og sistemann er i ferd med å gjennomføre denne spesialistutdanningen.  Vi har 7 ansatte som besetter 5,9 medarbeiderstillinger. En dyktig stab som sørger for at mottaket og behandlingen av våre brukere blir så godt som mulig, samtidig som du vel neppe har vært hos oss uten å møte en gjeng med godt humør.


TELEFONTJENESTEN:
Vårt sentralbord er åpent alle hverdager mellom
kl. 08.30 - 11.00 og kl. 13.00 - 14.00.
Det er 8 innkommende linjer som stiller deg i en køordner.
Får du opptattsignal, er alle 8 linjer i bruk; oftest skjer det like etter kl. 08.30 og like etter kl. 13.00.

KONTAKT OSS OVER HELSENORGE.NO

Lenke til Min helse innlogging: https://helsenorge.no/Sider/default.aspx

Dette er den kontaktmåte vi anbefaler. Det foregår ved at du logger deg inn på Helsenorge.no og trykke på knappen "Logg inn i min helse". Der kan du bestille e-resepter, bestille timer (også TSD timer!) og kontakte oss av mer adminstrativ art. Etter avtale med din lege kan du også åpne e-konsultasjoner (altså nett konsultasjoner).  Alle kommunikasjon mellom deg og legen foregår her på sikkerhetsnivå 4 (med bank-ID og svært sikkert).

Alle tjenester her er gratis (bortsett fra e-konsultasjon).SMS TJENESTEN inkludert TmeSammeDag

Dette er en tjeneste som koster deg kr 6 per melding, normalt kr 12 for en kommunikasjon. Det er ikke lenger vår anbefalte kontakt måte. Vi anbefaler dere å bruke kontaktmåten gjennom HelseNorge.no. Vi har hatt SMS-tjenesten lenge og velger av den grunn fortsatt å holde denne mulighet åpne for de av dere som ønsker det og godtar betalingen for dette.

SMS bestilling gjelder ordinære timer, TimeSammeDag (TSD), faste medisiner, avbestilling av timer og andre administrative beskjeder. Husk å angi om du vil hente den bestilte vare eller få det sendt. For timer i dag må anføre at du ønsker TimeSammeDag (TSD). Se egen fane. Beskjeder av typen "ring meg" vil ikke bli besvart. Husk å oppgi initalene til din fastlege (eks. VSRB, LHB, YB, GG, MK, TK, TBO, ASS).


LEGEKONTAKT UTEN OM VÅRE ÅPNINGSTIDER:
Trenger du lege utenom våre trefftider
Legevakt 116 117, hele døgnet. Alternativt nr 66 80 70 00 (hvor du på hverdager mellom kl. 7.00- 18.00 kobles til en av kommunens egen legekontorer, på kveld/natt og helg til Follo legevaktsentral).

Haster det svært, og du bedømmer at du må kontakte medisinsk nødmeldetjeneste, ringer du 113.

BETALING

Vi har en betalingsautomat hvor vi ønsker at alle betaling skal foregå. Denne betjenes med bankkort. Denne betjenes av deg som pasient og sparer deg for å stå i kø i skranken og lar våre ansatt bruke sin arbeidskapasitet på viktigere ting enn å håndtere betaling (blant annet ekstra bemanning på laboratoriet, bedre bemanning på telefon mv). Dersom du av en eller annen grunn IKKE kan betale med kort, kan vi HELT UNNTAKSVIS håndtere betaling med kontanter. Men du hjelper oss - og dermed dine medpasienter - om du betaler med bankkort.

Terminalen godtar ikke kredittkort, bare vanlige BankAxcept kort.

Selv om du har frikort eller er barn under 16 år, og dermed slipper å betale egenandelen, er det en rekke tilleggstjenester og materiell du må betale for. Sjekk derfor uansett betalingsautomaten før du går. Om du ikke kan betale verken med kort eller kontant, se under angående faktura.


FAKTURATJENESTEN.

Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale med kort for våre tjenester. Vi innser likevel at det ikke alltid er mulig å få til, blant annet etter telefonisk/SMS avtalte tjenester. Fra  03.07.2018 blir all fakturering og innkreving adminstrerert av CrediCare. Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer og  kontaktdato for din kontakt med oss, overføres til CrediCare.

Dersom du glemmer å betale på betalingsautomaten før du går, vil det automatisk utferdiges en faktura som sendes "hjem" til deg fra CrediCare. Har du Digipost, kommer faktura dit.

Savner du faktura eller er uenig i noe, kan CrediCare kontaktes på telefon 22 80 70 00 eller kundeservice@credicare.no.

SPESIELLE ÅPNINGSTIDER

Onsdag før skjærtorsdag: Stengt fra kl. 11.45.

Web ansvarlig: Tore Kjønniksen. Sidene sist oppdatert 04.11.2018

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

PARKERINGSVANSKER!

14. november 2018

Det må også virkelig skrives med STORE BOKSTAVER! Nå har alle plassene nede foran MENY forsvunnet. En rekke plasser på La Paz siden av bygget har forsvunnet for hit har Posten flyttet i tre brakker.

Når ombyggingen starter på vårt senter, vil det forsvinne ytterligere parkeringsplasser på La Paz siden. Dere vil oppleve at det er SVÆRT vanskelig å finne parkeringsplass. BEREGN GOD TID! (eller gå - sykle - hygg deg med buss- eller togtur! - for de som kan det).

Influensavakinering. Pneumokokkvaksinering.

11. september 2018

INFLUENSAVAKSINERING.

Vanligvis får vi influensavaksinen i hus ca. 01.10. og regner med at det går slik i år også. Vi har satt opp følgende vaksinasjonskvelder, hvor det blir kaffe, Twist og stikk i armen! Tidene er fra 16.00 (som første) til kl. 19 (som siste) - men det fylles opp fortløpende. 

Tirsdag 9.10  (fullt)

Onsdag 24.10 (fullt)

Tirsdag 30.10 ekstrakveld

Tirsdag 6.11 (fullt)

Torsdag 15.11. (ledige timer).

Prisen blir kr 264. Hvis du har frikort blir det kr 208. 

Vi anbefaler vi influensavaksinering for utsatte pasientgrupper. Disse er:

Alle fra og med fylte 65 år

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Barn og voksne med:

diabetes mellitus, type 1 og 2

kronisk luftveissykdom, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

kronisk hjerte/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

kronisk leversvikt

kronisk nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade

nedsatt infeksjonsresistens

svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Graviditet:

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Du må ikke være forkjølet eller i ferd med å bli syk og du må tåle egg. Vaksinasjon foregår fra begynnelsen av oktober og utover så lenge lageret rekker.

Du må sitte her 20 min etter vaksinering.

PNEUMOKOKKVAKSINERING.

Pneumokokker er en bakterie som klassisk skaper lungebetennelse. Vi har i mange år hatt vaksine mot denne bakterien og anbefaler at akkurat de samme risikogrupper (unntatt gravide) får denne vaksinen satt hvert 10. år. Grunnen til at vi stresser dette nå, er at pneumokokken har blitt "sintere" de senere år. Det betyr at den som blir smittet får alvorligere sykdom nå enn før. Denne vaksinen må kjøpes på forhånd og bringes med til timen. Dersom vi glemmer det, kan jo du hjelpe oss å spørre om denne vaksinen ("Har jeg fått den før - hvor lenge siden  - jeg ønsker denne"!). Veiledene pris fra apotekene for Pneumovax er kr 345.

Betalingsterminal fungerer fra 13.08.2018

21. august 2018

Fra 13.08 kl 12 har betalingsterminal fungert slik den var forutsatt å gjøre fra dag 1.

Vi har imidertid hatt store problemer i forhold til skifte av terminal. 01.07.2018 gikk leietiden for vår "gamle" AutoPay ut og vi har siden nyttår vært i forhandlinger med mulige nye leverandører av betalingsløsnigner for oss. Valget falt på CrediCare, som fra 01.07.18 skal stå for betalingsautomat og fakturainnkreving.

Det har vært store - og uforutsette - utfordringer i samspill CrediCare og vårt datasystem Infodoc. Ingen kan egentlig lastes, det skulle være "plug and play" som det heter på godt norsk. Vi beklager likevel på det sterkeste det som har skjedd. Det er dere pasienter - og vi - som har merket på "kroppen" hvor vanskelig det er når ting ikke fungerer!

Fra igår er alt fullt integrert og CrediCare sender ut faktuarer til alle som ikke har fått betalt. De har lovet at det skal være gebyrfrie fakturaer gjennom hele "trøbbelperioden". Håper du nå får din faktura! Dersom du ser ut fra bankutskrift at du har fått faktura ETTER 01.07 på noe som du har betalt, kan CrediCare kontaktes på telefon 22807000 eller kundeservice@credicare.no, eller på deres portal (CrediCare Portal).

NB. For utestående FØR 01.07.18 er det forsatt Melin Medical (eller ved enda eldre utestående Odin Kapital), som gjennomfører innkreving.

TSD (TimeSammeDag)- time kan nå bestilles over Helsenorge.no

12. juni 2018

TSD bestilling via Helsenorge.no!

Idag 12.06.18 har de første 4 pasienter bestilt sin egen TSD time på Helsenorge.no sin løsning. De har dermed fått velge klokkeslett og de har gjort det kostnadsfritt. Dette blir vår anbefalte plattform framover, selv om vi fortsatt gir det samme tilbudet via HelseRespons sin SMS løsning (men her koster det kr 6 per melding, normalt kr 12 for deg).

Hver dag kl. 16 åpnes det for bestilling av timer til dagen etter. Tilbudet står da åpent utover neste formiddag så lenge det er timer ledig.

Dr. Bjørnebo og vikarleger.

Dessverre kan du IKKE bestille time hos delelisteleger (hos oss dr. Bjørneboe) og heller ikke hos våre vikarleger. Direktoratet for e-helse jobber med løsninger for dette og har antydet at det skal komme på plass i løpet av 2018.

 

Dr Bjørneboe ønskes velkommen

23. august 2017

Han er fast partner ved Greverud legesenter AS fra 01.09.2017 og tar over etter dr. Losvik. Vi takker dr. Losvik for innsatsen og ønsker dr. Bjørneboe velkommen.

Lars H. Bjørneboe tar over delelisteansvaret sammen med dr Braaten. Dr. Bjørneboe kommer fra et fastlegevikariat i Rygge før han kom hit og startet i et vikariat fra mars i år.

Kjernejournal er her. Påminnelse om ditt ansvar for viktig info!

27. mai 2015

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten og gjør opplysningene tilgjengelig via elektronisk pasientjournal.

Kjernejournalen kommer i tillegg til andre pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus. Helsedirektoratet er ansvarlig for utviklingen.

Både innbygger og helsepersonell får tilgang til de samme opplysningene i kjernejournal. Helsepersonell har tilgang via en egen helsepersonellportal, og innbyggere via helsenorge.no.

Helsedirektoratet har varslet at de vil sende ut en e-post direkte til innbyggere når de får opprettet sin kjernejournal. Legene i innføringsområdene kan i den forbindelse få spørsmål fra sine pasienter.

Helsedirektoratet gjør innbyggeren oppmerksom på at man selv kan bidra med opplysninger i sin kjernejournal via helsenorge.no at har man alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller annet som er viktig for helsepersonell å kjenne til, bør man snakke med legen sin neste gang de har time at man kan reservere seg fra å ha en kjernejournal

www.helsedirektoratet.no/kjernejournal

Hvor treffer vi deg?

21. april 2009

TELEFONNUMMER(E).
Dine telefonnummere er svært viktig for oss. Vi trenger ofte å komme raskt i kontakt med deg, som når legen her får fravær en dag du har time eller vi har viktige prøvesvar til deg. Vi må derfor alltid få melding om du forandrer noen av dine treff-telefoner (privat, mobil, jobbtelefon). HUSK Å OPPDATERE OSS VED FORANDRINGER. Husk at dette også gjelder dine arbeidsgiverdata.