Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

TimeSammeDag

TimeSammeDag

TimeSammeDag (TSD) tilbys ved Greverud legesenter AS 

Hvordan bestiller jeg time?

Vi anbefaler å bruke https://helsenorge.no/ sin løsning for timebestilling. Det åpnes for timebestilling samme dag, og det finnes ledige timer utover morgenen etter. Her kan man også finne sin egen TSD time.
Eventuelt kan du sende timeforspørsel via https://helsenorge.no/ merket TSD. Meldinger mottatt innen 11.00 vil prioriteres til time samme dag.

Sentralbordet åpner først klokken 08.30. Timebestilling på telefon gjøres som før: kl. 0830— 10 og 13-14 på telefon 6699 2006, men dette ber vi forbeholdes de som ikke behersker helsenorge.no eller der du ønsker en time fram i tid på en spesiell dag/tidspunkt.

Hyppige spørsmål:

Kan jeg ikke lenger få en avtalt time fram i tid?

Selvsagt kan du det. Disse timene er tidlig på dagen ( 8 – 9.30) og enkelte ellers spredt utover dagen. Dette er timer som er forbeholdt årskontroller av kroniske lidelser, timer hvor du ønsker en helsesjekk med tanke på en problemstilling, førerkortattest, «jeg må ha en morgentime» med videre.

Kan jeg bruke https://helsenorge.no/ til bestilling av time fram i tid?

Det kan du fortsatt, men du må da spesifisere at du ønsker en ordinær ventelistetime på en spesifikk dato/tidspunkt. 

Hva hvis jeg ikke kan bruke https://helsenorge.no/?

Legene vil gjøre individuelle avtaler med de pasientene som ikke er i stand til dette og du kan fortsatt ringe.

Hva hvis det ikke er ledige timer?

Erfaring viser at det sjeldent er et problem. Det kan i spesielle perioder (influensatider, ved sykdom eller annet fravær av legen) være vanskelig, men vi vil strekke oss langt for å gi time eller vurdere tilstanden samme dag.

Hvis jeg ikke får time samme dag, vil jeg da bli prioritert dagen etter?

Ordningen åpner ikke for å få denne timetypen frem i tid. Det vil på sikt ødelegge ordningen. Du må derfor legge inn ny bestilling for dagen etter, hvis du i tider med ekstra stor pågang ikke ble prioritert til TSD-time. Skriv alltid stikkord om hva som feiler deg.

Kan jeg velge klokkeslett for timen?

Det vil bli begrensete muligheter for dette. Det vil ikke bli mulighet for time tidlig på morgenen. Disse timene vil i praksis bli forbeholdt pasienter som av forskjellige grunner må komme tidlig på dagen samt avtalte periodiske kontroller. Vi vil allikevel prøve å etterkomme velbegrunnede ønsker så langt vi kan. TSD timene er fra kl. 9.30 og spredt utover resten av dagen.

Når får jeg svar på min timebestilling?

Svaret blir som regel sendt deg mellom kl. 0800 og 11.00 dagen du får time og du får en rimelig tid til å komme deg hit. Majoriteten av meldinger blir besvart mellom kl. 8 til 8.30.

Må jeg oppgi grunnen til at jeg vil ha time hos dere?

Dette bestemmer du selv, men vi anbefaler at du skriver et stikkord (uten at du skriver strengt fortrolige opplysninger!).

Hva kan tas opp i TSD-timene?

Timene er kortere (10-15 minutter) og det blir etter prinsippet: En problemstilling. Har du mer å drøfte, må du bestille en vanlig time (20 minutter) etter venteliste.

Kan jeg få en drop-in time hos dere ved oppmøte når dere åpner?

Nei, det er ikke lenger mulig. Timer gis bare ved timebestilling via helsenorge.no eller telefon. Unntak fra dette vil gjøres ved alvorlige akutte tilstander og etter vurdering av oss.

Hva skjer hvis ikke fastlegen min er til stede?

De fleste legene på legesenteret har minst en dag per uke hvor de ikke tar imot pasienter. Dersom du ikke vil til andre enn fastlegen din, så er det vanskelig for deg å bruke TSD. Dersom du allikevel p.g.a. akutt sykdom ønsker time hos oss og din fastlege er borte, så vil du få time hos en av de andre legene.

Får jeg time hos en annen lege dersom fastlegen min har full timeliste?

Ja, du vil da få time hos en av de andre legene så langt timene rekker.

Hva hvis jeg ber om en TSD-time og ikke møter?

Da blir du ilagt gebyr for ikke møtt.

 

Ventetid er bortkastet tid!

 

TimeSammeDag er en ny måte å organisere timeboken på for fastleger. Konseptet fjerner ventetid på timer, fører til økt lege-pasient kontinuitet, reduserer ventetid på venteværelset og øker pasienttilfredsheten.

TimeSammeDag tar vare på tiden...