Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

TimeSammeDag

TimeSammeDag
FØR DU LESER VIDERE - OG DET ER VIKTIG: Den knapp du ser ute til høyre (Legetime) er en generell knapp for bestilling av timer og annet. Du kan velge mellom forskjellige bestillinger, også TSD time!

TimeSammeDag (TSD) er innført ved Greverud legesenter AS (fra 2. april 2013)

Dette er sannsynligvis den største forandring hos oss siden fastlegeordningen ble innført i 2001.

Time kan ikke avtales ved oppmøte på legesenteret.

Hvordan bestiller jeg time? Vi anbefaler å bruke Helsenorge.no sin løsning for timebestilling. Her kan man fra 11.06.18 også finne sin egen TSD time. Det åpnes for det etter kl. 16.00 dagen før og det finnes ledige timer utover morgenen etter.

Evnt kan du betille over HelseRespons sin SMS-tjeneste som du gjør ved å skrive en slik melding:

GREVLS fødselsdato ditt navn din leges initialer stikkord om problemstilling TSD og send til telefonnummer 2097. Hver melding koster kr 6, normal tilsammen kr. 12 for deg å betale (MEN - altså gratis over HelseNorge sin løsning!).

SMS-bestilling kan du gjøre fra kl. 16.00 dagen før og frem til kl. 11.00 den dagen du ønsker time.

Merk deg at sentralbordet fra 02.04.2013 åpner først klokken 08.30. Timebestilling på telefon gjøres som før: kl. 0830— 11 og 13-14 på telefon 6699 2006, men dette ber vi forbeholdes de som ikke behersker SMS eller der du ønsker en time fram i tid på en spesiell dag/tidspunkt.

Viktig: Og egentlig selvsagt. Du må aldri bruke SMS hvis du mistenker livstruende sykdom. Da må du bruke medisinsk nødmeldetjeneste 113.

 

Hyppige spørsmål:

Kan jeg ikke lenger få en avtalt time fram i tid?

Selvsagt kan du det. Disse timene er tidlig på dagen ( 8 – 9.30) og enkelte ellers spredt utover dagen. Dette er timer som er forbeholdt årskontroller av kroniske lidelser, timer hvor du ønsker en helsesjekk i forhold til en problemstilling, førerkortattest, «jeg må ha en morgentime» med videre.

Kan jeg bruke SMS til bestilling av time fram i tid?

Det kan du fortsatt, men du må da spesifisere at du ønsker en ordinær ventelistetime. Heretter blir det begrenset med mulighet for å sende SMS fram og tilbake om at «den timen jeg fikk passer ikke». Slik «ping-pong» sending av SMS har vi ikke lenger anledning til. Er det kun spesifikke tidspunkt du kan komme til oss, må du ringe.

Hva hvis jeg ikke kan bruke SMS?

Legene vil gjøre individuelle avtaler med de pasientene som ikke er i stand til dette og du kan fortsatt ringe.

Hva hvis det ikke er ledige timer?

Erfaring fra andre legesentra med denne ordningen viser at det sjeldent er et problem. Det kan i spesielle perioder (influensatider, ved sykdom eller annet fravær av legen) være vanskelig, men vi vil strekke oss langt for å gi time eller vurdere tilstanden samme dag.

Hvis jeg ikke får time samme dag, vil jeg da bli prioritert dagen etter?

Ordningen åpner ikke for å få denne timetype frem i tid. Det vil på sikt ødelegge ordningen. Du må derfor legge inn ny bestilling for dagen etter, hvis du i tider med ekstra stor pågang ikke ble prioritert til TSD-time. Skriv alltid stikkord om hva som feiler deg.Kan jeg velge klokkeslett for timen?

Det vil bli begrensete muligheter for dette. Det vil ikke bli mulighet for time tidlig på morgenen. Disse timene vil i praksis bli forbeholdt pasienter som av forskjellige grunner må komme tidlig på dagen samt avtalte periodiske kontroller. Vi vil allikevel prøve å etterkomme velbegrunnede ønsker så langt vi kan. TSD timene er fra kl. 9.30 og spredt utover resten av dagen.

Når får jeg svar på min timebestilling?

Svaret blir som regel sendt deg mellom kl. 0800 og 11.00 dagen du får time og du får en rimelig tid til å komme deg hit. Majoriteten av SMS blir besvart mellom kl. 8 til 8.30.

Må jeg oppgi grunnen til at jeg vil ha time hos dere?

Dette bestemmer du selv, men vi anbefaler at du skriver et stikkord (uten at du skriver strengt fortrolige opplysninger!).

Hva kan tas opp i TSD-timene?

Timene er kortere (10-15 minutter) og det blir etter prinsippet: En problemstilling. Har du mer å drøfte, må du bestille en vanlig time (20 minutter) etter venteliste.

Kan jeg få en drop-in time hos dere ved oppmøte når dere åpner?

Nei, det blir ikke lenger mulig. Timer gis bare ved timebestilling via SMS eller telefon. Unntak fra dette vil gjøres ved alvorlige akutte tilstander og etter vurdering av oss.

Hva skjer hvis ikke fastlegen min er til stede?

Alle legene på legesenteret har en dag per uke hvor de ikke tar imot pasienter. (Dr. Kjønniksen flere dager). Dersom du ikke vil til andre enn fastlegen din, så er det vanskelig for deg å bruke TSD. Dersom du allikevel p.g.a. akutt sykdom ønsker time hos oss og din fastlege er borte, så vil du få time hos en av de andre legene.

Får jeg time hos en annen lege dersom fastlegen min har full timeliste?

Ja, du vil da få time hos en av de andre legene så langt timene rekker.

De lange SMS meldingers tid er over!

Mange av disse meldingene inneholder fortrolige opplysninger og er av den grunn uheldige. Mange av bestillingene i disse SMS kommer nå til å bli gjort på TSD-time.

Hva hvis jeg ber om en TSD-time og ikke møter?

Da blir du ilagt gebyr for ikke møtt.

Er denne ordning perfekt fra første dag?

 

Det er vel enkelt å svare på: Nei. Selv om konseptet har fungert på mange legesentere, hos noen så lenge som fra 2007, må vi og dere gi oss tid til få dette til. Men troen har vi!

 

Ventetid er bortkastet tid!

 

TimeSammeDag er en ny måte å organisere timeboken på for fastleger. Konseptet fjerner ventetid på timer, fører til økt lege-pasient kontinuitet, reduserer ventetid på venteværelset og øker pasienttilfredsheten.

TimeSammeDag tar vare på tiden...