Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten og gjør opplysningene tilgjengelig via elektronisk pasientjournal.

Kjernejournalen kommer i tillegg til andre pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus. Helsedirektoratet er ansvarlig for utviklingen.

Både innbygger og helsepersonell får tilgang til de samme opplysningene i kjernejournal. Helsepersonell har tilgang via en egen helsepersonellportal, og innbyggere via helsenorge.no.

Helsedirektoratet har varslet at de vil sende ut en e-post direkte til innbyggere når de får opprettet sin kjernejournal. Legene i innføringsområdene kan i den forbindelse få spørsmål fra sine pasienter.

Helsedirektoratet gjør innbyggeren oppmerksom på at man selv kan bidra med opplysninger i sin kjernejournal via helsenorge.no at har man alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller annet som er viktig for helsepersonell å kjenne til, bør man snakke med legen sin neste gang de har time at man kan reservere seg fra å ha en kjernejournal

www.helsedirektoratet.no/kjernejournal