I år ankommer influensavaksinen for risikopasienter slik at vi vil starte influensavaksinasjon i uke 42.

Vi vil som tidligere år arrangere vaksinasjonskvelder fra klokken 16.00. Har du legetime i ordinær åpningstid, får du vaksinen da. Hvis det ikke passer å komme på kvelden, finner vi en anne tid på dagen.

Foreløpige vaksinedatoer er:

tirsdag 18.10.

torsdag 20.10.

tirsdag 25.10.

onsdag 26.10.

onsdag 09.11.

 

 

Nytt i år er at influensavaksinen koster kr 288, frikort gjelder ikke og myndighetene dekker ikke kostnader ved vaksinen/vaksinering.

Er du risikopasient og ønsker influensavaksine? Send oss en melding på https://helsenorge.no/ under punktet "Kontakt legekontoret" og vi setter deg opp på time.Influensavaksinen vi har på legekontoret er forbeholdt for utsatte pasientgrupper. Disse er:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

 • Barn og voksne med:

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

  • diabetes type 1 og 2

  • leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte personer, eller som er tilsvarende nære, anbefales å ta influensavaksine. Denne gruppen kan få vaksinen gratis.Er du ikke risikopasient, men ønsker vaksine?

Send melding til legekontoret på  https://helsenorge.no/  under punktet «kontakt legekontoret». Du trenger da resept før du kan få kjøpt vaksinen og satt den hos oss. Kostanden for vaksinasjon ved legekontoret er da 200 kr. PNEUMOKOKKVAKSINERING.

Pneumokokker er en bakterie som klassisk skaper lungebetennelse. Vi har i mange år hatt vaksine mot denne bakterien og anbefaler at akkurat de samme risikogrupper (unntatt gravide) får denne vaksinen satt hvert 5. år. Grunnen til at vi stresser dette nå, er at pneumokokken har blitt "sintere" de senere år. Det betyr at den som blir smittet får alvorligere sykdom nå enn før. Denne vaksinen må kjøpes på forhånd og bringes med til timen. Dersom vi glemmer det, kan jo du hjelpe oss å spørre om denne vaksinen ("Har jeg fått den før - hvor lenge siden  - jeg ønsker denne"!). Veiledene pris fra apotekene for Pneumovax er kr 350.