Ved spørsmål rundt korona som ikke haster, for eksempel sykemeldinger eller behov for råd, ber vi om at man oppretter e-konsultajson med det man lurer på fremfor å ringe oss.

Til informasjon så er e-konsultajson gratis ved all kommunikasjon relatert til påvist koronasykdom hos deg som pasient.