Nordre Follo kommune - Koronavaksine

 

Personer 18-64 år med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av Covid-19 (tidligere kalt gruppe 4B) får oppfriskingsdose på vaksinesenteret på Ski, ikke hos fastlegen.

Dette gjelder følgende medisinske tilstander: 

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon   

For personer under 65 år som er i gruppe 4b er intervallet mellom siste dose og oppfriskningsdosen 4,5 måned. 

Du må selv passe på at det har gått minst 4,5 måned mellom din siste vaksinasjon og oppfriskningsdosen. Er du i tvil om intervallet, må du sjekke på helsenorge.no. Vi må desverre avvise deg hvis du ikke har tilstrekkelig intervall.   

Hvis du ønsker oppfriskingsdose, må du bestille tid i Helseboka