Etter anbefaling fra FHI og legeforeningen tilbyr ikke legene ved Greverud legesenter rekvirering av Janssen-vaksinen.

Vi ber om at du ikke tar kontakt for å be om denne, da dette vil ta opp tid som bør brukes på andre problemstillinger.