Vaksinering ved Greverud legesenter

Prioritert rekkefølge av koronavaksinen:

Gruppe 4a Alder 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp:                   -Ferdig vaksinert.

Gruppe 4b Alder 18-64 år med middels risiko for alvorlig forløp:             -Ferdig vaksinert.

Gruppe 5 Alder 55-64 år med underliggende sykdommer.                       -vaksinering uke 17-18.

Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer.                         - vaksinering uke 18.

Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer.                       - vaksinering uke 18

 

De pasientene som har underliggende sykdommer skal ha fått beskjed fra fastlegen om at de står på liste. Vi kontakter deg når det blir din tur.

Hvis du ikke har fått bekskjed fra fastlegen din, men du mener å ha underliggende sykdommer, ta kontakt med kommunen du bor i for vaksinering. Vi får ikke flere vaksiner, enn det vi har gitt beskjed om at vi trengte til kommunen tidligere i år.

Se kommunens hjemmeside for info om koronavaksinering.