Alle som ønsker vaksine mot covid-19 må melde seg til kommunen:

https://www.nordrefollo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/