Alle personer >65 år skal få vaksine fra kommunen – dere må selv melde dere til vaksinasjon, enten via link på hjemmesiden til kommunen eller ved å ringe vaksinasjonstelefonen. 

Tlf:  94 01 23 10

https://www.nordrefollo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/

 

Alle mellom 18-64 år som til hører en av følgende risikogrupper skal vaksineres hos fastlege:

 

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

 

Alle som er mellom 18-64 år og som mener de tilhører en av disse risikogruppene bes ta kontakt med oss – helst via digital dialog.