På grunn av økt smitte av korona i vårt nærområde, vil det ikke være mulig å sette opp timeavtale selv via Helsenorge.no. Vi vil en tid fremover ta mer av konsultasjonene pr telefon og via helsenorges e-konsultasjon (elektronsik konsultasjon).

Tenker du at du ikke har behov for legetilsyn, men du trenger å snakke med legen, er det fint om du ber om en telefonkonsultasjon via timebestillingen på helsenorge.no.

Hvis du ikke har behov for å snakke med legen, men at legen må ordne noe praktisk, er det fint om du starter en e-konsultasjon via helsenorge.no.