Senteret sitt bannerbilde

Greverud Legesenter AS

Vi er et kontorfellesskap for åtte allmennpraktiserende leger, med varierende fartstid innen allmenn-medisin. 6 av legene er spesialister i allmennmedisin og de to siste er i ferd med å gjennomføre denne spesialistutdanningen.  Vi har 6 ansatte som besetter 5,4 medarbeiderstillinger. En dyktig stab som sørger for at mottaket og behandlingen av våre brukere blir så godt som mulig, samtidig som du vel neppe har vært hos oss uten å møte en gjeng med godt humør.

 

KONTAKT OSS OVER HELSENORGE.NO

Lenke: https://helsenorge.no/

Dette er den kontaktmåten vi anbefaler. Det foregår ved at du logger deg inn på Helsenorge.no. Der kan du bestille e-resepter, timer og kontakte oss av mer adminstrativ art. Du kan også åpne e-konsultasjoner (altså skriftlige nett-konsultasjoner).  All kommunikasjon mellom deg og legen foregår her på sikkerhetsnivå 4 ( altså med bank-ID som er svært sikkert).

Alle tjenester her er gratis (bortsett fra e-konsultasjon).

Instruksjon for hvordan de forskjellige tjenesten brukes finner du her:
Timebestilling hos fastlege (nhn.no)
E-konsultasjon (nhn.no)
Kontakt legekontoret (nhn.no)
Fornye resept (nhn.no)

E-KONSULTAJON

Staten har bestemt at e-konsultasjon hos lege besvart etter kl 16 betales med kveldstakst. Vi forsøker etter beste evne å besvare alle henvendelser innenfor tidsrommet 8-16, men må prioritere pasienter som kommer fysisk til time. Ved bestilling av e-konsultasjon må man påregne at det kan påløpe kveldstakst. 

 

TELEFONTJENESTEN:
Vårt sentralbord er åpent alle hverdager mellom
kl. 08.30 - 10.00 og kl. 13.00 - 14.00.
Det er 8 innkommende linjer som stiller deg i en køordner.
Får du opptattsignal, er alle 8 linjer i bruk; oftest skjer det like etter kl. 08.30 og like etter kl. 13.00.


LEGEKONTAKT UTENOM VÅRE ÅPNINGSTIDER:
Trenger du lege utenom våre trefftider har du følgende alternativer:

Legevakt 116 117, hele døgnet. Se orientering om legevakt under egen fane "Mer". 

Haster det svært, og du bedømmer at du må kontakte medisinsk nødmeldetjeneste, ringer du 113.

 

Webansvarlig: Eirik Nordengen. Sidene er sist oppdatert 03.07.2022

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Stengt for e-konsultasjon når fastlegen din har ferie!

24. april 2022

Til informasjon så vil man ikke kunne opprette "e-konsultasjon" via helsenorge.no når fastlegen din har ferie. Dette er for å sikre at du får svar fra den legen du ønsker å sende melding til, og at vi skal klare å overholde svarfrist på e-konsultasjoner. En e-konsultasjon besvares senest innen 5 dager, men som oftest raskere. Tjenesten må aldri brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

Man kan fortsatt bestille time på ordinær måte ved å klikke seg inn på "Bestill time" på helsenorge.no, eventuelt per telefon. Ved henvendelser der du ønsker time samme dag, husk å merke henvendelsen med "TSD".
Reseptforespørsler og e-kontakt til legekontoret ved administrative spørsmål går også som normalt.

Trenger du lege utenom våre åpningstider, kontakt legevakt på tlf. 116 117, hele døgnet.
Haster det svært, og du bedømmer at du må kontakte medisinsk nødmeldetjeneste, ringer du 113.

Opprett e-konsultasjon ved påvist korona

17. januar 2022

Ved spørsmål rundt korona som ikke haster, for eksempel sykemeldinger eller behov for råd, ber vi om at man oppretter e-konsultajson med det man lurer på fremfor å ringe oss.

Til informasjon så er e-konsultajson gratis ved all kommunikasjon relatert til påvist koronasykdom hos deg som pasient. 

Info om oppfriskningsdose til risikopasienter som i første runde fikk vaksine hos fastlege

1. desember 2021

Nordre Follo kommune - Koronavaksine

 

Personer 18-64 år med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av Covid-19 (tidligere kalt gruppe 4B) får oppfriskingsdose på vaksinesenteret på Ski, ikke hos fastlegen.

Dette gjelder følgende medisinske tilstander: 

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon   

For personer under 65 år som er i gruppe 4b er intervallet mellom siste dose og oppfriskningsdosen 4,5 måned. 

Du må selv passe på at det har gått minst 4,5 måned mellom din siste vaksinasjon og oppfriskningsdosen. Er du i tvil om intervallet, må du sjekke på helsenorge.no. Vi må desverre avvise deg hvis du ikke har tilstrekkelig intervall.   

Hvis du ønsker oppfriskingsdose, må du bestille tid i Helseboka

Influesavaksine for sesongen 2021/2022

26. august 2021

INFLUENSAVAKSINERING.

 

I år ankommer influensavaksinen slik at vi vil starte influensavaksinasjon i uke 41.

 

Vi vil som tidligere år arrangere vaksinasjonskvelder fra klokken 16.00, i tillegg til vaksinasjon på dagtid og vaksinasjon på faste oppsatte timer man har for andre problemstillinger.


På samme måte som i fjor er vaksinen gratis for alle med frikort, mens de uten frikort må betale en egenandel på 50 kroner. 

 

Er du risikopasient og ønsker influensavaksine? Book time direkte på https://helsenorge.no/ under fanen «Bestill time». Eventuelt send oss en melding på https://helsenorge.no/ under punktet "Kontakt legekontoret".Influensavaksinen vi har på legekontoret er forbeholdt for utsatte pasientgrupper. Disse er:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

 • Barn og voksne med:

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

  • diabetes type 1 og 2

  • leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte personer, eller som er tilsvarende nære, anbefales å ta influensavaksine. Denne gruppen kan få vaksinen gratis.Er du ikke risikopasient, men ønsker vaksine?

Send melding til legekontoret på  https://helsenorge.no/  under punktet «kontakt legekontoret». Du trenger da resept før du kan få kjøpt vaksinen og satt den hos oss. Egenandelen for vaksinasjon ved legekontoret er da 200 kr. PNEUMOKOKKVAKSINERING.

Pneumokokker er en bakterie som klassisk skaper lungebetennelse. Vi har i mange år hatt vaksine mot denne bakterien og anbefaler at akkurat de samme risikogrupper (unntatt gravide) får denne vaksinen satt hvert 10. år. Grunnen til at vi stresser dette nå, er at pneumokokken har blitt "sintere" de senere år. Det betyr at den som blir smittet får alvorligere sykdom nå enn før. Denne vaksinen må kjøpes på forhånd og bringes med til timen. Dersom vi glemmer det, kan jo du hjelpe oss å spørre om denne vaksinen ("Har jeg fått den før - hvor lenge siden  - jeg ønsker denne"!). Veiledene pris fra apotekene for Pneumovax er kr 345.

 

Etterregistrering av koronavaksiner i SYSVAK

17. juni 2021

Det er nå åpnet for etterregistrering av koronavaksiner satt i utlandet i nasjonalt vaksineregister, SYSVAK. Legene ved Greverud legesenter tilbyr nå dette til sine pasienter. For registrering må det opprettes E-konsultasjon via helsenorge.no og det må vedlegges fullstendig dokumentasjon på vaksinen som er satt.

Tjenesten er selvbetalende for pasienten, og det koster kr. 350 per person. 

 

Etterregistrering av koronavaksiner i SYSVAK - regjeringen.no

Pneumokokkvaksine ("lungebetennelsevaksine") og influensavaksine

10. mars 2020

Det har i disse infeksjonstider gått ut anbefaling om at folk i "risikogruppene" bør ta disse vaksinene. (Se lenger ned hvem som er i risikogruppene). Det synes som om det har oppstått en misforståelse ute i folket om at disse vaksinene hjelper mot coronavirus, men det gjør de IKKE. De beskytter mot hhv en type lungebetennelse (pneumokokklungebetennelse) og sesonginfluensa. Vaksinen beskytter ikke mot den lungebetennelsen folk får av coronavirus, som er en ren virus lungebetennelse (intestitiell type). 

Nå er det leveringsvansker på pneumovax (som er pneumokokkvaksinen) og Folkehelseinstituttet har gått ut og sagt at "vaksinen må reserveres til de dårligste i risikogruppen. Altså, vi må nekte å skrive ut resept til de som ikke er de dårligste av de dårlige. 

Husk at vi årlig har promotert denne pneumokokkvaksinen, satt hvert 10. år for folk i risikogruppene  og vi kommer til å fortsette med det under våre årlige influensavaksineringer. 

Hvor treffer vi deg?

21. april 2009

TELEFONNUMMER(E).
Dine telefonnummere er svært viktig for oss. Vi trenger ofte å komme raskt i kontakt med deg, som når legen her får fravær en dag du har time eller vi har viktige prøvesvar til deg. Vi må derfor alltid få melding om du forandrer noen av dine treff-telefoner (privat, mobil, jobbtelefon). HUSK Å OPPDATERE OSS VED FORANDRINGER. Husk at dette også gjelder dine arbeidsgiverdata.