Dr. Lars Henrik Bjørneboe er i dag i permisjon og vil etter endt permisjon slutte 01.09.2020. Dr. Bjørneboe har jobbet hos oss i 3 år. De to første årene som vikar og det siste året som fastlege med egen liste. Vi takker for tiden du var hos oss og ønsker deg lykke til videre. 

 

Dr. Per Arne Oftdal som har vært hos oss tidligere som vikar, vil være vikar for dr. Bjørneboe fram til han formelt overtar etter dr. Bjørneboe fra 01.09.20. Frem til 01.09.20 kan du som pasient ikke bestille direkte til vikaren, men må benytte dr. Bjørneboe ved kontakt på helsenorge.no.