Vi ønsker Per Arne Oftedal velkommen som ny fastlege ved Greverud legesenter AS. Dr. Oftedal jobber fra mai 2020 som vikar hos oss, men vil fra 01.09.20 overta som fastlege etter Dr. Bjørneboe. Dr. Oftedal er spesialist i allmennmedisin. Han har vært vikar hos oss i flere perioder tidligere og er kjent ved legesenteret.  

Velkommen!