Luftveissyke må ikke komme til legesenteret.

Først må vi takke for at dere har fulgt rådene om å IKKE komme til oss med luftveissymptomer, men alltid ringe eller etablere  e-kontakt via helsenorge.no.  Dette er også svært viktig i fortsettelsen. Vi kan ikke ha en eneste luftveissyk inn på kontoret, da vi ved koronasmitte inn på kontoret kan måtte stenge, slik vi har sett andre legesentra blitt stengt. 

Legekonsultasjoner. 

Legesenteret har hatt oppe som vanlig siste uker, men har hatt svært få pasienter inne på kontorene i forhold til vanlig drift. Det har vært økt antall e-konsultasjoner, telefon-konsultasjoner og til og med videokonsultasjoner som var i drift en periode. Vi har gått bort fra dette nå, da vi øker antall vanlige timer.  Vi fortsetter å ta inn stadig flere pasienter til kontroller hvor de elektroniske kommunikasjonsformer ikke er tilstrekkelig for god medisinsk kontroll. Om du har en time til en slik kontroll, men blir syk med luftveissymptomer inn mot timen, må du avbestille. Vi vil i et slikt tilfelle IKKE kreve gebyr for avbestilt time. 

Telefontid er nå igjen normal

Vår telefontid har siden 15.04 vært tilbake til det normale. Telefontidene er da som før 8.30 - 11.00 og 13 - 14.00.  

Test for korona

Ved moderate luftveissymptomer (sår hals, feber, hoste) og du ønsker koronatest skal du ringe testtelefon 33 20 09 93. Åpningstid mandag-fredag kl. 08.30-11.30 og kl 12.00-14.30. Gjelder innbyggere i Nordre Follo kommune. Bor du i annen kommune tar du kontakt med kommunen du bor i for test.

Du er lett luftveissyk og trenger konsultasjon

Greverud legesenter AS har også fått etablert mulighet for å se på pasienter som er lufteissyke hvor luftveissyken ikke er det vesentlige, men som må sees på av andre årsaker (magesmerter, akutt skulder, rygg eller annet). Disse pasienter må vi ta i mot etter en spesiell protokoll på spesielt "smitterom" og iført smittevern utstyr og tilsyn må avtales over telefon eller e-kontakt først. Takk til gårdeier som har stilt lokale til rådighet, slik at vi får dette til med minimum av risiko for smitte overfor andre pasienter!