Det har i disse infeksjonstider gått ut anbefaling om at folk i "risikogruppene" bør ta disse vaksinene. (Se lenger ned hvem som er i risikogruppene). Det synes som om det har oppstått en misforståelse ute i folket om at disse vaksinene hjelper mot coronavirus, men det gjør de IKKE. De beskytter mot hhv en type lungebetennelse (pneumokokklungebetennelse) og sesonginfluensa. Vaksinen beskytter ikke mot den lungebetennelsen folk får av coronavirus, som er en ren virus lungebetennelse (intestitiell type). 

Nå er det leveringsvansker på pneumovax (som er pneumokokkvaksinen) og Folkehelseinstituttet har gått ut og sagt at "vaksinen må reserveres til de dårligste i risikogruppen. Altså, vi må nekte å skrive ut resept til de som ikke er de dårligste av de dårlige. 

Husk at vi årlig har promotert denne pneumokokkvaksinen, satt hvert 10. år for folk i risikogruppene  og vi kommer til å fortsette med det under våre årlige influensavaksineringer.