Hvis man har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle av Covid-19 (som er sykdommen som forårsakes av viruset SARS-CoV-2) skal man isoleres i hjemmet i 14 dager for å observeres for evt utvikling av symptomer. En slik person skal kun testes ved evt utvikling av symptomer.

Disse må åpne en e-konsultasjon for å få f.eks. sykemelding eller attester.

Nytt 08.03: Helsepersonell som kommer hjem til Norge etter reise (fra hvor som helst utenfor Norge) OG har symptomer, skal testes og i karantene.