Fra 11.06.19 er Linn Pettersen i permisjon fram til våren 2020. I hennes sted kan vi ønske velkommen dr. Silje Halvorsen. Hun kommer nylig fra noen års fastlegevikariater i Oslo, senest på Røa og før det på Tåsen. 

Hun er under spesialisering til spesialiteten allmennmedisin. Hos oss vil hun virke som deleliste lege sammen med dr. Marianne Killi og fra 01.07.2019 vil hun også være ca 50% vikar for dr. Vivann Sør-Reime Borge.  

Dr. Marianne Killi har ansvar for pasienter med etternavn som starter med bokstavene Aa-K. Dette gjelder både pasienter som allerede står på listen og nye som kommer til. 

Dr. Linn Pettersen (og under vikariatet dr. Silje Halvorsen) har ansvar for pasienter med etternavn L-Å. Dette gjelder både pasienter som allerede står på listen og nye som kommer til.