Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Prisliste Greverud legesenter AS

Pasientbetalingen hos allmennlege er delt opp i 2. Den ene delen er "Egenandeler". Den andre delen omhandler tjenester og materiell som IKKE omfattes av egenandel. Det betyr at også barn under 16, pasienter med frikort og gravide av og til må betale. Sjekk betalingsautomaten før du går om du er usikker på om du skal betale noe. 

 

 

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2022


Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget                                  kroner

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt...........................160/280                                                                                                                                                                                   E-konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld..................................160/280
Sykebesøk på dagtid/kveld ......................223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk ...................52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel,  rådgivning v/fremmøte, bud................................59
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver........................................................59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av  hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment..............................................59


Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget                    kroner

Utskrift av journal.................................................................................0

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen.................116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
- Gynekologisk undersøkelse, enkle  elastiske bind m.m. ..............67
- Spirometri, EKG, anoskopi, enkelt sårskift m.m.........................102
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m..........................145
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m...........................198

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v................................................................Etter kostnad

Ekstrautgifter ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten ..........59

Dersom du ønsker tilsendt faktura, kommer i tillegg fakturagebyr fra Microlog i tillegg.............................39

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist ........................175/283

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret  belaste pasienten  for legekontorets kostnader vedrørende dette...................Etter kostnad

Legeerklæring og attest.....................................................Etter kostnad

Eksempler;

Attest, enkel, fravær skole, gym, avbest reise mv, max 5 linjer....160           Førerkort, søknad om førerett...............................................670          Norsk-amerikansk studentutveksling o.lign.............. 700 + ev blodtype (330)                                                                                   Idrettsfolk, sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykker-forbund ......................................870 + utstyr                      

Politietaten (inntak politihøyskolen)............................................870 + utstyr                       

Etterregistrering av koronavaksiner satt i utlandet ...................... 350              

NB. Disse beløp kommer i TILLEGG til eventuelt egenandel hvis legetimen består av mer enn kun attestrettet arbeid

Legen skal gi deg kvittering for det beløpet du har betalt