Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Prisliste Greverud legesenter AS

Pasientbetalingen hos allmennlege er delt opp i 2. Den ene delen er "Egenandeler". Den andre delen omhandler tjenester og materiell som IKKE omfattes av egenandel. Det betyr at også barn under 16, pasienter med frikort og gravide av og til må betale. Sjekk betalingsautomaten før du går om du er usikker på om du skal betale noe. 

 

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2023

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt: 170
E-konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld: 170/266
Sykebesøk på dagtid/kveld: 271/367
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk: 54/39
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud: 61
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver: 61
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment: 59

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
Utskrift av journal: 0
Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen: 124

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m: 72
Spirometri, EKG, anoskopi, enkelt sårskift m.m: 109
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m: 155
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m: 211
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v: Etter kostnad
Ekstrautgifter ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten: 59
Dersom du ønsker tilsendt faktura, kommer fakturagebyr fra Microlog i tillegg: 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist: 188/304
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette: Etter kostnad
Legeerklæring og attest: Etter kostnad
Eksempler;
Attest, enkel, fravær skole, gym, avbest reise mv, max 5 linjer: 250
Førerkort, søknad om førerett: 750
Norsk-amerikansk studentutveksling o.lign: 800
Idrettsfolk, sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykker-forbund: 950 + utstyr
Politietaten (inntak politihøyskolen)............................................950+ utstyr
Etterregistrering av koronavaksiner satt i utlandet: 350

NB. Disse beløp kommer i TILLEGG til eventuelt egenandel hvis legetimen består av mer enn kun attestrettet arbeid.

Legen skal gi deg kvittering for det beløpet du har betalt.