Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Legevakt i Oppegård kommune

Dagtid
Legene i Oppegård kommune har etablert en "kollegial fraværsdekning", kjent som Daglegevakten i Oppegård, selv om det juridisk ikke er en "legevakt". Det er en av fastlegene i Oppegård som er tilgjenglig for akutt henvendelser om fastlegen din er borte/ikker har tid den dagen. Tilgjengelig  hverdager kl. 8.00 - 16.00. 
Tlf. 66 80 70 00. Det må skje en kontakt på telefon for å avtale "time" ("Timeavtale" på legevakt vil selvsagt være svært omtrentelig, da akutte ting kan skje).


Kveld og helg

Mellom kl. 7.00 - 8.00 og 16.00 - 19.00 er det inntil videre Ski kommunale legekontor som har vakten. Resten av døgnet er det fortsatt den interkommunale legevakten (Follo LMS, legevakt) ved Ski sykehus, hverdager, kl. 19.00 - 07.00 og i helger/høytider. Tlf. 64 87 19 30
Du kan også ringe legevaktsnummeret i Oppegård (tlf. 66 80 70 00) eller 116 117. Telefonen blir automatisk koblet over til den som har vakt når daglegevakten avsluttes.

Husk å ringe vakttelefonene for å avtale time på legevakt, uansett tid på døgnet! 

Skadelegevakt på A-hus
Ved akutte skader som brudd, kutt, leddbåndskader, lett hjernerystelse og ved skader etter mindre trafikkulykker. Henvisning dit går gjennom legen din eller via legevakt.

Skadelegevakten ligger i Sykehusveien 25, inngang 8.  samme bygg som pasienthotellet. Den har telefon nummer 6496 6100 og er åpent alle dager 8-23. For å se på kart, se LENKER.

 

Medisinsk nødmeldertjeneste: 113
Dersom du mener liv og helse står på spill, skal du ringe 113 direkte.