Senteret sitt bannerbilde
Nå kan du melde deg til vaksinering for covid-19!

Koronavaksinering av pasienter med underliggende sykdommer

21. april 2021

Vaksinering ved Greverud legesenter

Prioritert rekkefølge av koronavaksinen:

Gruppe 4a Alder 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp:                   -Ferdig vaksinert.

Gruppe 4b Alder 18-64 år med middels risiko for alvorlig forløp:             -Ferdig vaksinert.

Gruppe 5 Alder 55-64 år med underliggende sykdommer.                       -vaksinering uke 17-18.

Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer.                         - vaksinering uke 18.

Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer.                       - vaksinering uke 18

 

De pasientene som har underliggende sykdommer skal ha fått beskjed fra fastlegen om at de står på liste. Vi kontakter deg når det blir din tur.

Hvis du ikke har fått bekskjed fra fastlegen din, men du mener å ha underliggende sykdommer, ta kontakt med kommunen du bor i for vaksinering. Vi får ikke flere vaksiner, enn det vi har gitt beskjed om at vi trengte til kommunen tidligere i år.

Se kommunens hjemmeside for info om koronavaksinering. 

Nordre Follo Kommune stenger ned 22.-27.01.

22. januar 2021

Nordre Follo Kommune stenger ned. Det vil si at vi kommer til å redusere antall pasienter som kommer på kontoret. Vi prøver å løse det meste pr tlf og e-konsultajson.

Hvis det ikke er behov for legeundersøkelse, er det fint om du starte e-konsultasjon via helsenorge.no. Resepter kan også fornyes via helsenorge.no

 

Du kan nå melde deg til vaksinasjon for covid-19!

15. januar 2021

Alle personer >65 år skal få vaksine fra kommunen – dere må selv melde dere til vaksinasjon, enten via link på hjemmesiden til kommunen eller ved å ringe vaksinasjonstelefonen. 

Tlf:  94 01 23 10

https://www.nordrefollo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/

 

Alle mellom 18-64 år som til hører en av følgende risikogrupper skal vaksineres hos fastlege:

 

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

 

Alle som er mellom 18-64 år og som mener de tilhører en av disse risikogruppene bes ta kontakt med oss – helst via digital dialog.

Telefonkonsultasjon og e-konsultasjon

30. oktober 2020

På grunn av økt smitte av korona i vårt nærområde, vil det ikke være mulig å sette opp timeavtale selv via Helsenorge.no. Vi vil en tid fremover ta mer av konsultasjonene pr telefon og via helsenorges e-konsultasjon (elektronsik konsultasjon).

Tenker du at du ikke har behov for legetilsyn, men du trenger å snakke med legen, er det fint om du ber om en telefonkonsultasjon via timebestillingen på helsenorge.no.

Hvis du ikke har behov for å snakke med legen, men at legen må ordne noe praktisk, er det fint om du starter en e-konsultasjon via helsenorge.no.

Tomt for influensavaksine

16. oktober 2020

INFLUENSAVAKSINERING.

OBS! Vår lagerbeholdning av årets influensavaksine til risikopasientene er dessverre tomt. Vi har holdt av vaksiner til de som har timeavtale for vaksinering.

Hvis du er risikopasient og ønsker vaksinen, bestill resept via helsenorge.no. Hent vaksinen på apoteket og bestill time via helsenorge.no for setting av vaksinen. Du må betale det vaksinen koster på apoteket. 

For mer info. se annet avsnitt influensavaksinen.

Influensavaksinering sesongen 2020-2021

5. september 2020

INFLUENSAVAKSINERING.

 

I år ankommer influensavaksinen slik at vi vil starte influensavaksinasjon i uke 42.

 

Vi vil som tidligere år arrangere vaksinasjonskvelder fra klokken 16.00, i tillegg til vaksinasjon på dagtid og vaksinasjon på faste oppsatte timer man har for andre problemstillinger.

 

Ønsker du influensavaksine? Send oss en melding på https://helsenorge.no/ under punktet "Kontakt legekontoret".

For risikopasienter koster vaksinen i år 50 kroner, og har du frikort er det kostnadsfritt.

 

Nytt av året er at influensavaksinen er fobeholdt pasienter i risikogruppen frem til 1. desember. Dette gjelder all vaksinasjon, både hos oss og i apotek. Er du ikke i risikogruppen, og ønsker vaksine, ta kontakt med oss fra 1. desember.

https://www.fhi.no/nyheter/2020/billigere-influensavaksine/

 

Vi anbefaler influensavaksinering for utsatte pasientgrupper. Disse er:

- Alle fra og med fylte 65 år
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Barn og voksne med:

 • Diabetes mellitus, type 1 og 2

 • Kronisk luftveissykdom, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

 • Kronisk hjerte/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

 • Kronisk leversvikt

 • Kronisk nyresvikt

 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

 • Nedsatt immunforsvar

 • Svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

- Graviditet:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også tilbys vaksinasjon

 

PNEUMOKOKKVAKSINERING.

Pneumokokker er en bakterie som klassisk skaper lungebetennelse. Vi har i mange år hatt vaksine mot denne bakterien og anbefaler at akkurat de samme risikogrupper (unntatt gravide) får denne vaksinen satt hvert 10. år. Grunnen til at vi stresser dette nå, er at pneumokokken har blitt "sintere" de senere år. Det betyr at den som blir smittet får alvorligere sykdom nå enn før. Denne vaksinen må kjøpes på forhånd og bringes med til timen. Dersom vi glemmer det, kan jo du hjelpe oss å spørre om denne vaksinen ("Har jeg fått den før - hvor lenge siden  - jeg ønsker denne"!). Veiledene pris fra apotekene for Pneumovax er kr 345.

Dr. Lars Henrik Bjørneboe slutter 01.09.20.

24. juni 2020

Dr. Lars Henrik Bjørneboe er i dag i permisjon og vil etter endt permisjon slutte 01.09.2020. Dr. Bjørneboe har jobbet hos oss i 3 år. De to første årene som vikar og det siste året som fastlege med egen liste. Vi takker for tiden du var hos oss og ønsker deg lykke til videre. 

 

Dr. Per Arne Oftdal som har vært hos oss tidligere som vikar, vil være vikar for dr. Bjørneboe fram til han formelt overtar etter dr. Bjørneboe fra 01.09.20. Frem til 01.09.20 kan du som pasient ikke bestille direkte til vikaren, men må benytte dr. Bjørneboe ved kontakt på helsenorge.no.

Dr. Per Arne Oftedal ny fastlege fra 1/9-20

23. juni 2020

Vi ønsker Per Arne Oftedal velkommen som ny fastlege ved Greverud legesenter AS. Dr. Oftedal jobber fra mai 2020 som vikar hos oss, men vil fra 01.09.20 overta som fastlege etter Dr. Bjørneboe. Dr. Oftedal er spesialist i allmennmedisin. Han har vært vikar hos oss i flere perioder tidligere og er kjent ved legesenteret.  

Velkommen!

Driftsoppdatering 28.04.20

28. mars 2020

Luftveissyke må ikke komme til legesenteret.

Først må vi takke for at dere har fulgt rådene om å IKKE komme til oss med luftveissymptomer, men alltid ringe eller etablere  e-kontakt via helsenorge.no.  Dette er også svært viktig i fortsettelsen. Vi kan ikke ha en eneste luftveissyk inn på kontoret, da vi ved koronasmitte inn på kontoret kan måtte stenge, slik vi har sett andre legesentra blitt stengt. 

Legekonsultasjoner. 

Legesenteret har hatt oppe som vanlig siste uker, men har hatt svært få pasienter inne på kontorene i forhold til vanlig drift. Det har vært økt antall e-konsultasjoner, telefon-konsultasjoner og til og med videokonsultasjoner som var i drift en periode. Vi har gått bort fra dette nå, da vi øker antall vanlige timer.  Vi fortsetter å ta inn stadig flere pasienter til kontroller hvor de elektroniske kommunikasjonsformer ikke er tilstrekkelig for god medisinsk kontroll. Om du har en time til en slik kontroll, men blir syk med luftveissymptomer inn mot timen, må du avbestille. Vi vil i et slikt tilfelle IKKE kreve gebyr for avbestilt time. 

Telefontid er nå igjen normal

Vår telefontid har siden 15.04 vært tilbake til det normale. Telefontidene er da som før 8.30 - 11.00 og 13 - 14.00.  

Test for korona

Ved moderate luftveissymptomer (sår hals, feber, hoste) og du ønsker koronatest skal du ringe testtelefon 33 20 09 93. Åpningstid mandag-fredag kl. 08.30-11.30 og kl 12.00-14.30. Gjelder innbyggere i Nordre Follo kommune. Bor du i annen kommune tar du kontakt med kommunen du bor i for test.

Du er lett luftveissyk og trenger konsultasjon

Greverud legesenter AS har også fått etablert mulighet for å se på pasienter som er lufteissyke hvor luftveissyken ikke er det vesentlige, men som må sees på av andre årsaker (magesmerter, akutt skulder, rygg eller annet). Disse pasienter må vi ta i mot etter en spesiell protokoll på spesielt "smitterom" og iført smittevern utstyr og tilsyn må avtales over telefon eller e-kontakt først. Takk til gårdeier som har stilt lokale til rådighet, slik at vi får dette til med minimum av risiko for smitte overfor andre pasienter!

Pneumokokkvaksine ("lungebetennelsevaksine") og influensavaksine

10. mars 2020

Det har i disse infeksjonstider gått ut anbefaling om at folk i "risikogruppene" bør ta disse vaksinene. (Se lenger ned hvem som er i risikogruppene). Det synes som om det har oppstått en misforståelse ute i folket om at disse vaksinene hjelper mot coronavirus, men det gjør de IKKE. De beskytter mot hhv en type lungebetennelse (pneumokokklungebetennelse) og sesonginfluensa. Vaksinen beskytter ikke mot den lungebetennelsen folk får av coronavirus, som er en ren virus lungebetennelse (intestitiell type). 

Nå er det leveringsvansker på pneumovax (som er pneumokokkvaksinen) og Folkehelseinstituttet har gått ut og sagt at "vaksinen må reserveres til de dårligste i risikogruppen. Altså, vi må nekte å skrive ut resept til de som ikke er de dårligste av de dårlige. 

Husk at vi årlig har promotert denne pneumokokkvaksinen, satt hvert 10. år for folk i risikogruppene  og vi kommer til å fortsette med det under våre årlige influensavaksineringer. 

Coronavirus - hva om du virkelig TROR du er smittet!

28. februar 2020

Viktigst: Ikke ring unødvendig, da dette kan hindre at de som virkelig trenger det ikke når fram. 

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Du må IKKE komme hit da det viktigste er å hindre smitte til andre og på et legesenter som vårt, er det mange som IKKE må bli smittet (gamle, pasienter med andre kroniske sykdommer, gravide, pasienter på cellegiftbehandling). 

Ring oss eller send oss en henvendelse på HelseNorge. Folkehelseinstituttet sier det slik:

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

 • ring fastlegen din eller 

 • legevakt på telefon 116117 (men da må det haste for ellers blokkeres denne telefonen for andre alvorlige helsehenvendelser). 

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.

 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

 

 

Dr Kjønniksen slutter som fastlege

17. desember 2019

Fra 2. mars vil dere møte deres nye fastlege dr. Eirik Nordengen. Jeg er sikker på at dere vil få en god fastlege! 

Jeg takker ikke for meg helt enda. Fortsetter som daglig leder ut juni 2020. Som fastlege gir jeg meg imidlertid og vil takke for tilliten dere har vist meg ved å være min faste pasient! Dere har lært meg mye om å være menneske og veldig mye om livet - med alle sine opp- og nedturer. I 33 år har Greverud legesenter; dets pasienter, ansatte og mine legekollegaer, vært langt framme i mine tanker - og det spørs om det ikke kommer til å være det i flere år enda! 

Dr. Eirik Nordengen ny fastlege

17. desember 2019

Vi kan ønske velkommen Eirik Nordengen som ny fastlege ved Greverud legesenter AS. Han starter her 1. mars 2020 og tar over alle dr. Kjønniksens pasienter og halve listen fra dr. Borge. Dr. Nordengen kommer nå fra indremedisinsk avdeling Sykehuset i Østfold og har dermed fullført sin sykehustjeneste som han trenger i løpet mot spesialisering i allmennpraksis. Han har et års erfaring fra allmennmedisin i Askim og ønsker å bli fastlege. Velkommen!  

Dr. Kjønniksen slutter, som fastlege fra 1. mars og som daglig leder fra 1. juli 2020. 

Dr. Borge fortsetter som nå i 50 % stilling, men med en definert pasientliste. Deling av listen foretas av HELFO og på den prosessen har vi ingen innvirkning. 

TSD (TimeSammeDag)- time kan nå bestilles over Helsenorge.no

12. juni 2018

TSD bestilling via Helsenorge.no!

Idag 12.06.18 har de første 4 pasienter bestilt sin egen TSD time på Helsenorge.no sin løsning. De har dermed fått velge klokkeslett og de har gjort det kostnadsfritt. Dette blir vår anbefalte plattform framover.

Hver dag kl. 16 åpnes det for bestilling av timer til dagen etter. Tilbudet står da åpent utover neste formiddag så lenge det er timer ledig.

Dr. Pettersen og vikarleger.

Dessverre kan du IKKE bestille time hos delelisteleger (hos oss dr. Pettersen) og heller ikke hos våre vikarleger. Direktoratet for e-helse jobber med løsninger for dette, men kan ikke si når løsning er på plass. 

 

Hvor treffer vi deg?

21. april 2009

TELEFONNUMMER(E).
Dine telefonnummere er svært viktig for oss. Vi trenger ofte å komme raskt i kontakt med deg, som når legen her får fravær en dag du har time eller vi har viktige prøvesvar til deg. Vi må derfor alltid få melding om du forandrer noen av dine treff-telefoner (privat, mobil, jobbtelefon). HUSK Å OPPDATERE OSS VED FORANDRINGER. Husk at dette også gjelder dine arbeidsgiverdata.