Senteret sitt bannerbilde
OBS! Tilpasninger grunnet stor pågang av luftveissyke (timebestilling og hurtigtester)

OBS! Tilpasninger grunnet stor pågang av luftveissyke (timebestilling og hurtigtester)

26. oktober 2021

Grunnet svært stor pågang av pasienter har vi måttet stenge for direkte online timebestilling i hver leges timebok. Dette er for å opprettholde akuttberedskap og kunne sortere ut fra hastegrad. Timer bestilles fortsatt på helsenorge under fanen "timebestilling" og man kan merke den med TSD (TimeSammeDag) når det er behov for time raskt.

Vi gjør oppmerksom på at alle skal ha tatt hurtigtest for covid-19 før man kommer på legetime med luftveissymptomer. Tester kan hentes gratis på teststasjonen til kommunen på Langhuset, og man kan hurtigteste seg gratis utenfor Ski storsenter fra kl 09.00 - 21.00.

Influesavaksine for sesongen 2021/2022

26. august 2021

INFLUENSAVAKSINERING.

 

I år ankommer influensavaksinen slik at vi vil starte influensavaksinasjon i uke 41.

 

Vi vil som tidligere år arrangere vaksinasjonskvelder fra klokken 16.00, i tillegg til vaksinasjon på dagtid og vaksinasjon på faste oppsatte timer man har for andre problemstillinger.


På samme måte som i fjor er vaksinen gratis for alle med frikort, mens de uten frikort må betale en egenandel på 50 kroner. 

 

Er du risikopasient og ønsker influensavaksine? Book time direkte på https://helsenorge.no/ under fanen «Bestill time». Eventuelt send oss en melding på https://helsenorge.no/ under punktet "Kontakt legekontoret".Influensavaksinen vi har på legekontoret er forbeholdt for utsatte pasientgrupper. Disse er:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

 • Barn og voksne med:

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

  • diabetes type 1 og 2

  • leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte personer, eller som er tilsvarende nære, anbefales å ta influensavaksine. Denne gruppen kan få vaksinen gratis.Er du ikke risikopasient, men ønsker vaksine?

Send melding til legekontoret på  https://helsenorge.no/  under punktet «kontakt legekontoret». Du trenger da resept før du kan få kjøpt vaksinen og satt den hos oss. Egenandelen for vaksinasjon ved legekontoret er da 200 kr. PNEUMOKOKKVAKSINERING.

Pneumokokker er en bakterie som klassisk skaper lungebetennelse. Vi har i mange år hatt vaksine mot denne bakterien og anbefaler at akkurat de samme risikogrupper (unntatt gravide) får denne vaksinen satt hvert 10. år. Grunnen til at vi stresser dette nå, er at pneumokokken har blitt "sintere" de senere år. Det betyr at den som blir smittet får alvorligere sykdom nå enn før. Denne vaksinen må kjøpes på forhånd og bringes med til timen. Dersom vi glemmer det, kan jo du hjelpe oss å spørre om denne vaksinen ("Har jeg fått den før - hvor lenge siden  - jeg ønsker denne"!). Veiledene pris fra apotekene for Pneumovax er kr 345.

 

Etterregistrering av koronavaksiner i SYSVAK

17. juni 2021

Det er nå åpnet for etterregistrering av koronavaksiner satt i utlandet i nasjonalt vaksineregister, SYSVAK. Legene ved Greverud legesenter tilbyr nå dette til sine pasienter. For registrering må det opprettes E-konsultasjon via helsenorge.no og det må vedlegges fullstendig dokumentasjon på vaksinen som er satt.

Tjenesten er selvbetalende for pasienten, og det koster kr. 350 per person. 

 

Etterregistrering av koronavaksiner i SYSVAK - regjeringen.no

Greverud legesenter tilbyr IKKE rekvirering av Janssen-vaksinen!

9. juni 2021

Etter anbefaling fra FHI og legeforeningen tilbyr ikke legene ved Greverud legesenter rekvirering av Janssen-vaksinen.

Vi ber om at du ikke tar kontakt for å be om denne, da dette vil ta opp tid som bør brukes på andre problemstillinger. 

Stengt for e-konsultasjon når fastlegen din har ferie!

3. juni 2021

Til informasjon så vil man ikke kunne opprette "e-konsultasjon" via helsenorge.no når fastlegen din har ferie i sommer. Dette er for å sikre at du får svar fra den legen du ønsker å sende melding til, og at vi skal klare å overholde svarfrist på e-konsultasjoner. En e-konsultasjon besvares senest innen 5 dager, men som oftest raskere. Tjenesten må aldri brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

Man kan fortsatt bestille time på ordinær måte ved å klikke seg inn på "timeforespørsel" på helsenorge.no, eventuelt per telefon. Ved henvendelser der du ønsker time samme dag, husk å merke henvendelsen med "TSD".
Reseptforespørsler og e-kontakt til legekontoret ved administrative spørsmål går også som normalt.

Trenger du lege utenom våre åpningstider, kontakt legevakt på tlf. 116 117, hele døgnet.
Haster det svært, og du bedømmer at du må kontakte medisinsk nødmeldetjeneste, ringer du 113.

Meld deg til vaksinasjon for covid-19!

15. januar 2021

Alle som ønsker vaksine mot covid-19 må melde seg til kommunen:

https://www.nordrefollo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/

 

Telefonkonsultasjon og e-konsultasjon

30. oktober 2020

På grunn av økt smitte av korona i vårt nærområde, vil det ikke være mulig å sette opp timeavtale selv via Helsenorge.no. Vi vil en tid fremover ta mer av konsultasjonene pr telefon og via helsenorges e-konsultasjon (elektronsik konsultasjon).

Tenker du at du ikke har behov for legetilsyn, men du trenger å snakke med legen, er det fint om du ber om en telefonkonsultasjon via timebestillingen på helsenorge.no.

Hvis du ikke har behov for å snakke med legen, men at legen må ordne noe praktisk, er det fint om du starter en e-konsultasjon via helsenorge.no.

Influensavaksinering sesongen 2020-2021

5. september 2020

INFLUENSAVAKSINERING.

 

I år ankommer influensavaksinen slik at vi vil starte influensavaksinasjon i uke 42.

 

Vi vil som tidligere år arrangere vaksinasjonskvelder fra klokken 16.00, i tillegg til vaksinasjon på dagtid og vaksinasjon på faste oppsatte timer man har for andre problemstillinger.

 

Ønsker du influensavaksine? Send oss en melding på https://helsenorge.no/ under punktet "Kontakt legekontoret".

For risikopasienter koster vaksinen i år 50 kroner, og har du frikort er det kostnadsfritt.

 

Nytt av året er at influensavaksinen er fobeholdt pasienter i risikogruppen frem til 1. desember. Dette gjelder all vaksinasjon, både hos oss og i apotek. Er du ikke i risikogruppen, og ønsker vaksine, ta kontakt med oss fra 1. desember.

https://www.fhi.no/nyheter/2020/billigere-influensavaksine/

 

Vi anbefaler influensavaksinering for utsatte pasientgrupper. Disse er:

- Alle fra og med fylte 65 år
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Barn og voksne med:

 • Diabetes mellitus, type 1 og 2

 • Kronisk luftveissykdom, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

 • Kronisk hjerte/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

 • Kronisk leversvikt

 • Kronisk nyresvikt

 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

 • Nedsatt immunforsvar

 • Svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

- Graviditet:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også tilbys vaksinasjon

 

PNEUMOKOKKVAKSINERING.

Pneumokokker er en bakterie som klassisk skaper lungebetennelse. Vi har i mange år hatt vaksine mot denne bakterien og anbefaler at akkurat de samme risikogrupper (unntatt gravide) får denne vaksinen satt hvert 10. år. Grunnen til at vi stresser dette nå, er at pneumokokken har blitt "sintere" de senere år. Det betyr at den som blir smittet får alvorligere sykdom nå enn før. Denne vaksinen må kjøpes på forhånd og bringes med til timen. Dersom vi glemmer det, kan jo du hjelpe oss å spørre om denne vaksinen ("Har jeg fått den før - hvor lenge siden  - jeg ønsker denne"!). Veiledene pris fra apotekene for Pneumovax er kr 345.

Dr. Lars Henrik Bjørneboe slutter 01.09.20.

24. juni 2020

Dr. Lars Henrik Bjørneboe er i dag i permisjon og vil etter endt permisjon slutte 01.09.2020. Dr. Bjørneboe har jobbet hos oss i 3 år. De to første årene som vikar og det siste året som fastlege med egen liste. Vi takker for tiden du var hos oss og ønsker deg lykke til videre. 

 

Dr. Per Arne Oftdal som har vært hos oss tidligere som vikar, vil være vikar for dr. Bjørneboe fram til han formelt overtar etter dr. Bjørneboe fra 01.09.20. Frem til 01.09.20 kan du som pasient ikke bestille direkte til vikaren, men må benytte dr. Bjørneboe ved kontakt på helsenorge.no.

Dr. Per Arne Oftedal ny fastlege fra 1/9-20

23. juni 2020

Vi ønsker Per Arne Oftedal velkommen som ny fastlege ved Greverud legesenter AS. Dr. Oftedal jobber fra mai 2020 som vikar hos oss, men vil fra 01.09.20 overta som fastlege etter Dr. Bjørneboe. Dr. Oftedal er spesialist i allmennmedisin. Han har vært vikar hos oss i flere perioder tidligere og er kjent ved legesenteret.  

Velkommen!

Driftsoppdatering 28.04.20

28. mars 2020

Luftveissyke må ikke komme til legesenteret.

Først må vi takke for at dere har fulgt rådene om å IKKE komme til oss med luftveissymptomer, men alltid ringe eller etablere  e-kontakt via helsenorge.no.  Dette er også svært viktig i fortsettelsen. Vi kan ikke ha en eneste luftveissyk inn på kontoret, da vi ved koronasmitte inn på kontoret kan måtte stenge, slik vi har sett andre legesentra blitt stengt. 

Legekonsultasjoner. 

Legesenteret har hatt oppe som vanlig siste uker, men har hatt svært få pasienter inne på kontorene i forhold til vanlig drift. Det har vært økt antall e-konsultasjoner, telefon-konsultasjoner og til og med videokonsultasjoner som var i drift en periode. Vi har gått bort fra dette nå, da vi øker antall vanlige timer.  Vi fortsetter å ta inn stadig flere pasienter til kontroller hvor de elektroniske kommunikasjonsformer ikke er tilstrekkelig for god medisinsk kontroll. Om du har en time til en slik kontroll, men blir syk med luftveissymptomer inn mot timen, må du avbestille. Vi vil i et slikt tilfelle IKKE kreve gebyr for avbestilt time. 

Telefontid er nå igjen normal

Vår telefontid har siden 15.04 vært tilbake til det normale. Telefontidene er da som før 8.30 - 11.00 og 13 - 14.00.  

Test for korona

Ved moderate luftveissymptomer (sår hals, feber, hoste) og du ønsker koronatest skal du ringe testtelefon 33 20 09 93. Åpningstid mandag-fredag kl. 08.30-11.30 og kl 12.00-14.30. Gjelder innbyggere i Nordre Follo kommune. Bor du i annen kommune tar du kontakt med kommunen du bor i for test.

Du er lett luftveissyk og trenger konsultasjon

Greverud legesenter AS har også fått etablert mulighet for å se på pasienter som er lufteissyke hvor luftveissyken ikke er det vesentlige, men som må sees på av andre årsaker (magesmerter, akutt skulder, rygg eller annet). Disse pasienter må vi ta i mot etter en spesiell protokoll på spesielt "smitterom" og iført smittevern utstyr og tilsyn må avtales over telefon eller e-kontakt først. Takk til gårdeier som har stilt lokale til rådighet, slik at vi får dette til med minimum av risiko for smitte overfor andre pasienter!

Pneumokokkvaksine ("lungebetennelsevaksine") og influensavaksine

10. mars 2020

Det har i disse infeksjonstider gått ut anbefaling om at folk i "risikogruppene" bør ta disse vaksinene. (Se lenger ned hvem som er i risikogruppene). Det synes som om det har oppstått en misforståelse ute i folket om at disse vaksinene hjelper mot coronavirus, men det gjør de IKKE. De beskytter mot hhv en type lungebetennelse (pneumokokklungebetennelse) og sesonginfluensa. Vaksinen beskytter ikke mot den lungebetennelsen folk får av coronavirus, som er en ren virus lungebetennelse (intestitiell type). 

Nå er det leveringsvansker på pneumovax (som er pneumokokkvaksinen) og Folkehelseinstituttet har gått ut og sagt at "vaksinen må reserveres til de dårligste i risikogruppen. Altså, vi må nekte å skrive ut resept til de som ikke er de dårligste av de dårlige. 

Husk at vi årlig har promotert denne pneumokokkvaksinen, satt hvert 10. år for folk i risikogruppene  og vi kommer til å fortsette med det under våre årlige influensavaksineringer. 

Dr Kjønniksen slutter som fastlege

17. desember 2019

Fra 2. mars vil dere møte deres nye fastlege dr. Eirik Nordengen. Jeg er sikker på at dere vil få en god fastlege! 

Jeg takker ikke for meg helt enda. Fortsetter som daglig leder ut juni 2020. Som fastlege gir jeg meg imidlertid og vil takke for tilliten dere har vist meg ved å være min faste pasient! Dere har lært meg mye om å være menneske og veldig mye om livet - med alle sine opp- og nedturer. I 33 år har Greverud legesenter; dets pasienter, ansatte og mine legekollegaer, vært langt framme i mine tanker - og det spørs om det ikke kommer til å være det i flere år enda! 

Dr. Eirik Nordengen ny fastlege

17. desember 2019

Vi kan ønske velkommen Eirik Nordengen som ny fastlege ved Greverud legesenter AS. Han starter her 1. mars 2020 og tar over alle dr. Kjønniksens pasienter og halve listen fra dr. Borge. Dr. Nordengen kommer nå fra indremedisinsk avdeling Sykehuset i Østfold og har dermed fullført sin sykehustjeneste som han trenger i løpet mot spesialisering i allmennpraksis. Han har et års erfaring fra allmennmedisin i Askim og ønsker å bli fastlege. Velkommen!  

Dr. Kjønniksen slutter, som fastlege fra 1. mars og som daglig leder fra 1. juli 2020. 

Dr. Borge fortsetter som nå i 50 % stilling, men med en definert pasientliste. Deling av listen foretas av HELFO og på den prosessen har vi ingen innvirkning. 

Hvor treffer vi deg?

21. april 2009

TELEFONNUMMER(E).
Dine telefonnummere er svært viktig for oss. Vi trenger ofte å komme raskt i kontakt med deg, som når legen her får fravær en dag du har time eller vi har viktige prøvesvar til deg. Vi må derfor alltid få melding om du forandrer noen av dine treff-telefoner (privat, mobil, jobbtelefon). HUSK Å OPPDATERE OSS VED FORANDRINGER. Husk at dette også gjelder dine arbeidsgiverdata.