Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Digital dialog E-helse

Snarvei til "Min helse" i helsenorge.no: https://helsenorge.no/Sider/default.aspx

Som det første legesenteret i Follo, tilbyr vi våre pasienter digital dialog. Per januar 2018 har andre kommet til! Tjenesten finnes via Helsenorge.no og videre inn til Min helse, hvor du logger deg inn med BankID eller andre sikre innloggingsmetoder. Du kommer nå inn på det strengeste sikkerhetsnivået (nivå 4) og derfor er det en del tasting første gangen.

Inne i digital dialog feltet i Min helse finner du nå fire valg.

Bestill time

Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

Her kommer du direkte inn i din fastleges timebøker, hvor du ser ledige vanlige timer 8 uker fram i tid. TSD timer kan fra 11.06.18 også  bestilles fra denne plattform.

Det jobbes fortiden med en løsning hvor du også kan bestille time hos din fastleges vikar og delelistelegen (dr Bjørneboe), men den løsningen er enda ikke på plass.

Forny resept

Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept. Husk å være nøye med medisin type og styrke og hvor mye du bruker. Etterhvert vil du se dine medisiner slik de foreligger hos oss. Da blir det for deg bare å sette et kryss og for oss leger å godkjenne.

Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente tilstander og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. 

NB Din lege og du må ha avtalt at neste time med denne problemstilling, tar dere som en e-konsultasjon . Eller du har fått en SMS fra din lege om at du kan åpne en e-konsultasjon (f.eks etter at vi har mottatt dine røntgenbilder hvor det er mye å forklare).

Hvis du har nye plager, må du bestille en vanlig legetime. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

Kontakt legekontoret

Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Drosjerekvisisjoner, time hos vikarleger, oversendelse av journaler. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

Priser

Bortsett fra e-konsultasjon, er foreløpig disse tjenester gratis. Du som tidligere har måttet betale for hver SMS til oss, kan nå velge å gjøre dette gratis (foreløpig) gjennom Helsenorge.no.