Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Hvordan bestille time?

TIMEBESTILLING PÅ HELSENORGE.NO

Timer bestilles på https://helsenorge.no/.

E-KONSULTASJON

Tenker du at du ikke har behov for legetilsyn, men du trenger å snakke med legen, er det fint om du oppretter E-konsultasjon på https://helsenorge.no/.

ORDINÆR TIME.
Timen bestilles enklest uten telefonkø på https://helsenorge.no/. Angi kort hva det gjelder. Ellers er du velkommen til å ringe inn for å bestille time eller komme innom.

TIME SAMME DAG
TSD er en ordning der du kan bestille time uten ventetid via https://helsenorge.no/. Timene legges ut for bestilling samme dag, og alle meldinger mottatt før kl. 11.00 merket med TSD vil prioriteres til time idag. 

TSD er 10-15 minutter lange og er beregnet for å ta opp 1 problemstilling.

Om du ikke får time hos din egen lege samme dag (legen kan være borte i kommunal tjeneste, på kurs eller i ferie), prøver de andre legene å strekke seg langt for å avhjelpe. 

For mer informasjon om TimeSammeDag, se under fanen "Mer"

Avbestille time, eller endre timeavtale

Avbestilling av time må skje innen 24 timer før den oppsatte timen, og for timer på mandag, senest kl. 12.00 fredagen før. For timer som ikke er avbestilt, må du betale vanlig legehonorar pluss fakturagebyr.

Avbestilling kan skje ved https://helsenorge.no/, telefon eller oppmøte.

Det å endre en timeavtale skjer via de samme kanaler, gjerne https://helsenorge.no/.

Hvordan få legen hjem til deg?

Alle legene ved Greverud legesenter gjør hjemmebesøk. Imidlertid vil vi så langt råd er, få dere til å besøke oss. Allmennmedisin har hatt en rivende utvikling de siste 20 år, hvor vi etterhver har blitt utstyrt som små sykestuer. Laboratorievirksomhet i diagnostikken blir viktigere og viktigere, eks. blodprøver, hjerteprøver (EKG) og pusteprøver (Flow-volum), så det betyr at den beste diagnostikken får du på vårt kontor.

Hjemmebesøk er selvsagt likevel viktig når det gjelder kronisk syke hjemmeboende og vi gjør besøk etter avtale.

Hjemmebesøk etter haste-graden "nå! - fort", må vi overlate til legevakten i kommunen, som alltid treffes på
telefon 116 117 (eller hvis veldig hast: medisinsk nødmeldetjeneste på 113).

Hvordan bestille resepter på faste medisiner? E-resept!

I utgangspunktet anbefaler vi alle å fornye sin resepter under legebesøket. Dersom du er i behov av fornyelse utenom de avtalte legebesøk, gjøres dette fortrinnsvis på https://helsenorge.no/, ev. telefon eller ved at du kommer innom.

Med e-resept er det gratis å fornye en resept.

  • Papirreseptene fases ut.
  • Dine medisiner kan hentes på alle apotek i hele landet.
  • Det er slutt på å hente resepter her på legekontoret eller få sendt dem hjem.
  • Det beste av alt, det er gratis for dere som pasienter.
  • Du kan gjennom helsenorge.no få oversikt over "mine resepter" på nettet selv.

Attester og korttidssykemeldinger

Er du i behov av sykemelding, må du ha time. Trenger du sykemelding fra første dag, må du sende melding på https://helsenorge.no/, bestille TimeSammeDag eller ringe oss straks, for at sykemeldingen skal gjelde fra denne dag. Ved forlengelse noen få dager, fordi du ikke har blitt bra så fort som forutsatt, kan dette ordnes via e-konsultasjon på https://helsenorge.no/

Ved de fleste type attester du trenger utfylt, må vi se deg på time. Helt unntaksvis kan kortere attester etter nærmere avtale utstedes uten at du kommer til time. Eks 1: attest på sukkersyke som vedlegg til selvangivelsen. Eks 2: Restriksjoner i forhold til deltakelse i gymnastikken for en skoleelev som har en sykdom eller skade vi kjenner godt til.

Helsekontroller

Helsekontroller utfører vi daglig. Ofte relatert til et spesifikt helseproblem.
Mere generelle helsekontroller kan avtales. Dersom det ikke ligger noen sykdom i bunn, får vi ikke noe støtte fra trygdekontoret til en slik undersøkelse. Dette honoreres derfor etter en timepris på kr 1200. Vanligvis får en gjort mye på 20-30 minutter.
Helsekontroller av diverse andre årsaker (eks: førerkort, fritidsdykkesertifikat, Norsk-amerikansk student utveksling, Undersøkelse for adoptivforelder) har alle spesifikke priser hjemlet i vår tariffavtale.

Sentralbord, Legevakt

TELEFONTJENESTEN:
Vårt sentralbord er åpent alle hverdager mellom
kl. 08.30 - 10.00 og kl. 13.00 - 14.00.
Det er 8 innkommende linjer som stiller deg i en køordner.
Får du opptattsignal, er alle 8 linjer i bruk; oftest skjer det like etter kl. 08.30 og like etter kl. 13.00 og oftere tidligere i uken enn senere.


LEGEKONTAKT UTEN OM VÅRE ÅPNINGSTIDER:
Trenger du lege utenom våre trefftider
Legevakt 116 117, hele døgnet.
Haster det svært, og du bedømmer at du må kontakte medisinsk nødmeldetjeneste, ringer du 113.