Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Hvordan bestille time?

TIMEBESTILLING VED SMS (KØFRI!)

Timebestilling ved SMS. Gå inn på hjemmesiden eller lag en SMS på din telefon. Lagre gjerne dette som en mal, som du kan bruke neste gang også.

GREVLS    ditt navn    din fødselsdato   din leges initialer   kort hva det gjelder  

Send til 2097, hver melding koster kr 6.

For TimeSammeDag se egen fane, men prinsippet er at du nå kan bruke SMS til å bestille time idag. Alle meldinger mottatt før kl. 11 merket med TSD vil prioriteres til time idag.

Om du ikke får time hos din egen lege samme dag (legen kan være borte i kommunal tjeneste, på kurs eller i ferie), prøver de andre legene å strekke seg langt for å avhjelpe.

ORDINÆR TIME.
Timen bestilles enklest uten telefonkø på SMS til 2097. Husk at du i tillegg til ditt navn og fødselsdato også kort må angi hva det gjelder, samt initialene til din fastlege (eks dr TK). Ellers er du velkommen til å ringe inn for å bestille time, sende oss faks eller brev eller komme innom.

NB: SMS-tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Avbestille time, eller endre timeavtale

Avbestilling av time må skje innen 24 timer før den oppsatte timen, og for timer på mandag, senest kl. 12.00 fredagen før. For timer som ikke er avbestilt, må du betale vanlig legehonorar pluss fakturagebyr.

Avbestilling kan skje ved telefon, telefaks, SMS, eller rett og slett ved å legge et brev i postkassen innenfor døren i 1. etg. Døren skal være åpen fra kl. 07.00 til 18.00 hver dag.

Det å endre en timeavtale skjer via de samme kanaler, gjerne SMS til 2097 (husk initalene til din fastlege, eks dr GG).

NB: SMS-tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Hvordan få legen hjem til deg?

Alle legene ved Greverud legesenter gjør hjemmebesøk. Imidlertid vil vi så langt råd er, få dere til å besøke oss. Allmennmedisin har hatt en rivende utvikling de siste 20 år, hvor vi etterhver har blitt utstyrt som små sykestuer. Laboratorievirksomhet i diagnostikken blir viktigere og viktigere, eks. blodprøver, hjerteprøver (EKG) og pusteprøver (Flow-volum), så det betyr at den beste diagnostikken får du på vårt kontor.

Hjemmebesøk er selvsagt likevel viktig når det gjelder kronisk syke hjemmeboende og vi gjør besøk etter avtale.

Hjemmebesøk etter haste-graden "nå! - fort", må vi overlate til vakthavende lege i kommunen, som alltid treffes på
telefon 66 80 70 00 (eller hvis veldig hast: medisinsk nødmeldetjeneste på 113).

Hvordan bestille resepter på faste medisiner? E-resept!

I utgangspunktet anbefaler vi alle å fornye sin resepter under legebesøket. Dersom du er i behov av fornyelse utenom de avtalte legebesøk, gjøres dette på SMS, telefon, telefaks, brev eller ved at du kommer innom.

Med e-resept er det gratis å fornye en resept.

* Papirreseptene fases ut.

* Dine medisiner kan hentes på alle apotek i hele landet.

* Det er slutt på å hente resepter her på legekontoret eller få sendt dem hjem.

* Det beste av alt, kanskje, det er gratis for dere som pasienter.

* Du kan gjennom statens helsesider får oversikt over "mine resepter" på nettet selv. Da trenger du smartkort med smart-kortleser og personlig pin-kode.

SAMTYKKE

Vi må som behandlende lege be om samtykke for å sende dine resepter til Reseptformidleren, som den sentrale "resept-bank" kalles. Dette samtykke må som gis fra gang til gang.

For at fastlegen skal få melding om hva du som pasient har fått utlevert på resepter fra andre leger, er det også nødvendig med samtykke fra deg. Dette er et samtykke som gjelder helt til du trekker det tilbake. Dette gir en stor sikkerhet, da det er flere enn fastlegen som skriver ut resepter (sykehus, spesialister og tannleger). Vi som fastleger kan da få oversikt over dine totale medisiner og at det ikke er noen av dine medisiner som "kolliderer" med hverandre.

Disse samtykker kan overleveres muntlig. E-resept er statlig sentralt bestemt og det er nå det system vi ALLE må bruke. Samtykke må derfor i alle vanlige sammenhenger gis, fordi det forutsettes for å få gjennomført forskrivning.

Hvordan vi får samtykke når pasienten ber om resept over SMS, har vi diskutert. Vi har endt opp med, for at dette skal gå greiest mulig for oss alle, at dere får en tilbakemelding om at e-resept sendes og at dere må innen rimelig tid (2 timer) si i fra om dere ikke gir samtykke (ved å sende ny SMS). Men som sagt - uten samtykke - ingen resepter på enkelt vis!

NB: SMS-tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Attester og korttidssykemeldinger

Er du i behov av sykemelding, må du ha time. Trenger du sykemelding fra første dag, må du ringe oss straks, for at sykemeldingen skal gjelde fra denne dag. På telefon avgjør vi om du må komme til time i dag, eller om du kan vente. Eller send en SMS som beskrevet under TimeSammeDag, vil du bli prioritert til time i dag. Ved forlengelse noen få dager, fordi du ikke har blitt bra så fort som forutsatt, kan dette ordnes telefonisk eller igjen via SMS til 2097. Husk å opplyse initialene til fastlegen (eks dr YB).

Ved de fleste type attester du trenger utfylt, må vi se deg på time. Helt unntaksvis kan kortere attester etter nærmere avtale utstedes uten at du kommer til time. Eks 1: attest på sukkersyke som vedlegg til selvangivelsen. Eks 2: Restriksjoner i forhold til deltakelse i gymnastikken for en skoleelev som har en sykdom eller skade vi kjenner godt til. Minsteprisen for en attest er kr 110.  Noe lengre attester honoreres etter en timepris på kr 1000.

Helsekontroller

Helsekontroller utfører vi daglig. Ofte relatert til et spesifikt helseproblem.
Mere generelle helsekontroller kan avtales. Dersom det ikke ligger noen sykdom i bunn, får vi ikke noe støtte fra trygdekontoret til en slik undersøkelse. Dette honoreres derfor etter en timepris på kr 1000. Vanligvis får en gjort mye på 20-30 minutter.
Helsekontroller av diverse andre årsaker (eks: førerkort, fritidsdykkesertifikat, Norsk-amerikansk student utveksling, Undersøkelse for adoptivforelder) har alle spesifikke priser hjemlet i vår tariff.

Sentralbord, faks, SMS, Legevakt

TELEFONTJENESTEN:
Vårt sentralbord er åpent alle hverdager mellom
kl. 08.30 - 11.00 og kl. 13.00 - 14.00.
Det er 8 innkommende linjer som stiller deg i en køordner.
Får du opptattsignal, er alle 8 linjer i bruk; oftest skjer det like etter kl. 08.30 og like etter kl. 13.00 og oftere tidligere i uken enn senere.


TELEFAKSTJENESTEN:
En faks regnes som et vanlig brev og legges i legens brevhylle. Vi ser helst at en mottatt telefaks kan besvares tilbake til en faks. Oppgi derfor ditt faksnummer. Beskjeder av typen "ring meg" vil ikke bli besvart.


SMS TJENESTEN:
SMS bestilling gjelder kun ordinære timer, faste medisiner, avbestilling av timer og andre administrative beskjeder. Gi helst opp din leges initialer, f.eks dr GG. For timer i dag må du ringe oss. Beskjeder av typen "ring meg" vil ikke bli besvart.

NB: SMS-tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

LEGEKONTAKT UTEN OM VÅRE ÅPNINGSTIDER:
Trenger du lege utenom våre trefftider
Legevakt 116 117, hele døgnet.

Alternativt nr 66 80 70 00 (hvor du på hverdager mellom kl. 7.00- 18.00 kobles til en av kommunens egen legekontorer, på kveld/natt og helg til Follo legevaktsentral).

Haster det svært, og du bedømmer at du må kontakte medisinsk nødmeldetjeneste, ringer du 113.