I alle fall imorgen ifølge Oppegård kommune. Vi flytter derfor (igjen!) på influensavaksine kveldene. 

Ettermiddag/kveldene (kl 16-19) i år blir derfor: 

PS Det må som før bestilles time. 

Onsdag 23.10 

Tirsdag 05.11 

Tirsdag 12.11 (kun 1 ledig time). 

Forøvrig vaksinerer legene fortløpende de pasienter som har time hos legene framover og som tilhører risikogruppene. Se artikkel nedefor hvem disse gruppene er. 

Vaksinen er endret fra å vaksinere mot 3 virus til nå å virke mot 4 virus. Den blir derfor dyrere. 

De nye prisene blir derfor: 

For pasienter med frikort: kr 241

For pasienter uten frikort: kr 297