Man har vært litt usikker på hvilke influensa virus som er på vei nordover! For at vaksinen skal treffe best mulig, må vaksinen inneholde deler av de tre vanligste virusene den kommende sesong. 

Vi har derfor måttet flytte vaksinering over til november. Korrigerte datoer finnes i innlegg lenger ned. De som har time i oktober, får tilbud om ny time (SMS-henvendelse, brev eller telefon). 

Folkehelseinstituttet skriver:

"Normalt mottar Folkehelseinstituttet sesonginfluensavaksine til de anbefalte målgruppene i august/september, og distribuerer vaksinen videre til kommuner og helseforetak i september/oktober. For sesongen 2019/2020 vil mottak og distribusjon bli ca. 1 måned forsinket. 

Influensavaksiner står i en særstilling blant vaksiner fordi de må tilpasses stadige endringer hos virus. Endringer i virussammensetning gjøres etter anvisning fra WHO. For sesongen 2019/2020 var det stor usikkerhet rundt ett av de to influensa A-virusene som skal inngå i vaksinen, og WHO sin anvisning kom derfor ca. 1 måned senere enn normalt. 

Folkehelseinstituttet kjøper influensavaksine fra to ulike produsenter. Av årsak nevnt over er begge vaksineprodusentene forsinket, og vaksineleveransen til Folkehelseinstituttet vil bli utsatt med ca. 1 måned."