Tore Kjønniksen har permisjon fra sin stilling som fastlege fra 01.09.2019 til medio mai 2020. 

Dr. Per Arne Oftedal er hans vikar i denne tiden. Tore Kjønniksen fungerer fortsatt som daglig leder.