Fra 13.08 kl 12 har betalingsterminal fungert slik den var forutsatt å gjøre fra dag 1.

Vi har imidertid hatt store problemer i forhold til skifte av terminal. 01.07.2018 gikk leietiden for vår "gamle" AutoPay ut og vi har siden nyttår vært i forhandlinger med mulige nye leverandører av betalingsløsnigner for oss. Valget falt på CrediCare, som fra 01.07.18 skal stå for betalingsautomat og fakturainnkreving.

Det har vært store - og uforutsette - utfordringer i samspill CrediCare og vårt datasystem Infodoc. Ingen kan egentlig lastes, det skulle være "plug and play" som det heter på godt norsk. Vi beklager likevel på det sterkeste det som har skjedd. Det er dere pasienter - og vi - som har merket på "kroppen" hvor vanskelig det er når ting ikke fungerer!

Fra igår er alt fullt integrert og CrediCare sender ut faktuarer til alle som ikke har fått betalt. De har lovet at det skal være gebyrfrie fakturaer gjennom hele "trøbbelperioden". Håper du nå får din faktura! Dersom du ser ut fra bankutskrift at du har fått faktura ETTER 01.07 på noe som du har betalt, kan CrediCare kontaktes på telefon 22807000 eller kundeservice@credicare.no, eller på deres portal (CrediCare Portal).

NB. For utestående FØR 01.07.18 er det forsatt Melin Medical (eller ved enda eldre utestående Odin Kapital), som gjennomfører innkreving.