Senteret sitt bannerbilde

Legevakt i Oppegård kommune

Dagtid
Legene i Oppegård kommune har etablert en "kollegial fraværsdekning", kjent som Daglegevakten i Oppegård, selv om det juridisk ikke er en "legevakt". Det er en av fastlegene i Oppegård som er tilgjenglig for akutt henvendelser om fastlegen din er borte/ikker har tid den dagen. Tilgjengelig  hverdager kl. 07.00 - 18.00
Tlf. 66 80 70 00. Det må skje en kontakt på telefon for å avtale "time" ("Timeavtale" på legevakt vil selvsagt være svært omtrentelig, da akutte ting kan skje).


Kveld og helg
Interkommunal legevakt (Follo interkommunal legevakt) ved Ski sykehus, hverdager, kl. 18.00 - 07.00 og i helger/høytider. Tlf. 64 87 19 30
Du kan også ringe legevaktsnummeret i Oppegård (tlf. 66 80 70 00). Telefonen blir automatisk koblet over til den interkommunale legevakten når daglegevakten avsluttes.

Husk å ringe Follo I. Legevakt for å avtale eventuelt tilsyn der!

Skadelegevakt på A-hus
Ved akutte skader som brudd, kutt, leddbåndskader, lett hjernerystelse og ved skader etter mindre trafikkulykker. Henvisning dit går gjennom legen din eller via legevakt.

Skadelegevakten ligger i Sykehusveien 25, inngang 8.  samme bygg som pasienthotellet. Den har telefon nummer 6496 6100 og er åpent alle dager 8-23. For å se på kart, se LENKER.

 

Medisinsk nødmeldertjeneste: 113
Dersom du mener liv og helse står på spill, skal du ringe 113 direkte.